Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Wydawnictwa
Zeszyty Naukowe - Komitet Redakcyjny
Wskazówki dla autorów
Zeszyty Naukowe - Tom11/2003
Zeszyty Naukowe, Tom12/2004
Zeszyty Naukowe Tom13/2005
Zeszyty Naukowe, Tom 14/2006
Zeszyty Naukowe Tom15/2007
Zeszyty Naukowe Tom16/2008
Zeszyty Naukowe Tom 17/2009
Zeszyty Naukowe Tom 18/2010


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Zeszyty Naukowe - Tom11/2003

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA


Tom 11/2003

Autorzy
Tytuł
Elżbieta Paduch-Cichal
Choroby drzew owocowych powodowane przez wiroidy – The viroid diseases of fruit trees
Agnes Laszlovszky-Zmarlicka, Kazimierz Smolarz
Wpływ nawożenia azotowego na plonowanie maliny powtarzającej odmiany ‘Polana’ – The effect of nitrogen fertilization on the yielding of everbearing raspberry ‘Polana’
Agata Broniarek-Niemiec, Stanisław Pluta
Podatność nowych odmian i klonów hodowlanych porzeczki czarnej na najważniejsze choroby grzybowe – Susceptability of new blackcurrant cultivars and breeding selections to main fungal diseases
Hanna Bryk
Efektywność kaptanu w zwalczaniu gorzkiej zgnilizny jabłek (Pezicula spp.) – Efficacy of captan in the control of bull’s eye rot of apples (Pezicula spp.)
Zofia Płuciennik, Remigiusz W. Olszak, Urszula Tworkowska
Appeal 04 PA – preparat wspomagający chemiczne zwalczanie owocówki jabłkóweczki w sadach jabłoniowych – Appeal 04 PA – formulation assisting chemical control of the codling moth in apple orchards
Alicja Maciesiak, Krystyna Jaworska, Remigiusz W. Olszak
Zagrożenie sadów gruszowych przez paciornicę gruszowiankę (Contarinia pirivora Ril.) – Endangerment of pear orchards by the pear midge (Contarinia pirivora Ril.)
Teresa Badowska-Czubik, Remigiusz W. Olszak
Zasiedlenie wybranych odmian jabłoni przez pordzewiacza jabłoniowego Aculus schlechtendali (Nal.) Acarina: Eriophyidae – Density of apple rust mite Aculus schlechtendali (Nal.) Acarina: Eriophyidae on some apple cultivars
Teresa Badowska-Czubik, Remigiusz W. Olszak
Pryszczarki (Cecidomyidae) występujące na niektórych gatunkach drzew owocowych – The gall midge (Cecidomyidae) on some species of fruit trees – menace and control
Wojciech Sądej, Anna Bieniek, Zdzisław Kawecki
Szkodliwość kwieciaka pestkowca Furcipus rectirostris L. na czeremsze późnej Prunus serotina Ehrh. Harmfulness of Furcipus rectirostris L. to wild black cherry Prunus serotina Ehrh.
Agata Jędrzejuk, Władysław Szlachetka
Wpływ terminu pędzenia lilaka pospolitego (Syringia vulgaris L.) ‘Mme Florest Stepman’ na jakość wiech kwiatostanowych – The influence of forcing time on inflorescence quality of lilac (Syringia vulgaris L.) ‘Mme Florent Stepman’
Barbara Mika, Dariusz Sochacki, Mieczysław Grzesik
Wpływ terminów cięcia pędów szałwii omszonej (Salvia nemorosa) ‘Rugen’ na jej wartość dekoracyjną i powtórne kwitnienie – The effect of stem cutting time on the decorative value and second flowering of Salvia nemorosa ‘Rugen’
Grażyna Soika, Gabriel Łabanowski
Owady zasiedlające pnie i pędy drzew i krzewów ozdobnych – Insects occuring on shoots and trunks of ornamental trees and shrubs
Gabriel Łabanowski, Grażyna Soika, Aneta Chałańska
Efektywność nowych zoocydów w zwalczaniu szkodników roślin ozdobnych – The effectiveness of novel pesticides against pests on ornamental plants
Adam Wojdyła, Helena Wiśniewska-Grzewskiewicz, Stefan Rejman
Ocena podatności odmian i gatunków róż na zamieranie pędów – Evaluation of the susceptibility of rose cultivars and species to stem dying
Agata Broniarek-Niemiec, Anna Bielenin
Interwencyjne działanie wybranych fungicydów w zwalczaniu parcha jabłoni – The curative activity of some fungicides in the control of apple scab
Sylwester Masny, Anna Bielenin
Skuteczność fungicydu Nimrod 250 EC stosowanego w różnych dawkach w zwalczaniu mączniaka jabłoni – Effectiveness of Nimrod 250 EC used at different rates to control apple powdery mildew
Dariusz Gajek
Dynamika populacji przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch.) i przędziorka malinowca (Neotetranychus rubi Trag.) na malinach w warunkach insektarium – Population dynamics of the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch.) and raspberry spider mite (Neotetranychus rubi Trag.) on raspberry plants in insectary conditions
Zofia Płuciennik, Remigiusz W. Olszak, Urszula Tworkowska
Ocene skuteczności wybranych insektycydów w zwalczaniu owocówki śliwkóweczki (Laspeyresia funebrana Tr.) – Assessment of the efficacy of selected insecticides in controlling the plum fruit moth (Laspeyresia funebrana Tr.)
Dorota Konopacka, Krzysztof Rutkowski, Witold Płocharski
Zmiany jakości jabłek ‘Jonagold’ i ‘Gala’ w czasie przechowywania w chłodni zwykłej określone na podstawie testów semi-konsumenckich – Changes in ‘Jonagold’ and ‘Gala’ apple quality during cold storage determined on the basis of semi-consumer tests
Joanna Nowak
Wpływ podłoży i dokarmiania CO2 na ukorzenianie i jakość sadzonek pelargonii rabatowej – The effect of rooting media and CO2 enrichment on the rooting and quality of zonale geranium cuttings
Adam Marosz, Bożena Matysiak
Wpływ paklobutrazolu i cimektakarbu na wzrost i kwitnienie Rhododendron ‘Eskimo’ i ‘Kilian’ – The effect of paclobutrazol and cimectacarb-ethyl on the growth and flowering of Rhododendron ‘Eskimo’ and ‘Kilian’
Bożena Matysiak, Małgorzata Podwyszyńska
Wpływ inokulacji mikrosadzonek Rododentron L. ‘Brigitte’ szczepionką mikoryzową Erica I na aklimatyzację, wzrost i ich aktywność fotosyntetyczną – Effect of mucorrhization of micropropagated Rhododendron L. ‘Brigitte’ on acclimatisation, growth and photosynthetic activity
Bożena Matysiak
Wpływ szczepionki mikoryzowej Erica I i wilgotności podłoża na wzrost i zawartość składników mineralnych w roślinach Rhododendron yakushimanum ‘Percy Wiseman’ – Effect of ericoid mycorrhizal fungi Erica I and soil water content on the growth and nutrient content of Rhododendron yakushimanum ‘Percy Wiseman’
Michał Bielenin
Ocena efektywności i fitotoksyczności kilku herbicydów w uprawie krzewów iglastych w pojemnikach – Efficacy and phytotoxicity of several herbicides in container-grown conifers
Aneta Chałańska, Grażyna Soika, Gabriel Łabanowski
Podatność odmian gerbery na uszkodzenia powodowane przez miniarkę szklarniówkę – Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae) – Susceptibility of gerbera cultivars to damages caused by the pea leafminer - Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae)
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >