Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Wydawnictwa
Zeszyty Naukowe - Komitet Redakcyjny
Wskazówki dla autorów
Zeszyty Naukowe - Tom11/2003
Zeszyty Naukowe, Tom12/2004
Zeszyty Naukowe Tom13/2005
Zeszyty Naukowe, Tom 14/2006
Zeszyty Naukowe Tom15/2007
Zeszyty Naukowe Tom16/2008
Zeszyty Naukowe Tom 17/2009
Zeszyty Naukowe Tom 18/2010


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Zeszyty Naukowe, Tom12/2004


ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA


Tom 12/2004

Autorzy
Tytuł
Danuta Krzewińska, Alina Basak, Augustyn Mika, Barbara Michalska
Wpływ terminu i intensywności przerzedzania kwiatów i zawiązków owocowych na plonowanie i jakość jabłek. Część I. The effect of the time and intensity of thinning fruitlets on yield and apple quality. Part I.
Danuta Krzewińska, Alina Basak, Augustyn Mika, Barbara Michalska
Wpływ terminu i intensywności przerzedzania zawiązków owocowych na plonowanie i jakość jabłek. Część II. The effect of the time and intensity of thinning fruitlets on yield and apple quality. Part II.
Danuta Krzewińska, Alina Basak, Augustyn Mika
Wpływ regulowania zawiązania owoców na następcze kwitnienie jabłoni w roku następnym po zabiegu. The effect of fruit set regulation on the next year’s return bloom of some apple fruit trees.
Ewelina Gudarowska, Adam Szewczuk
Wpływ wysokości przycięcia okulantów w szkółce na kwitnienie i owocowanie trzech odmian jabłoni w sadzie. The influence of the height of pruning of one-year-old trees in the nursery on the blossoming and yielding of three apple cultivars in the orchard.
Ewa Jadczuk, Anna Pietranek, Adam Słowiński
Wzrost i plonowanie jabłoni ‘Elise’ w zależności od podkładki. Growth and cropping of ‘Elise’ apple trees depending on the rootstock.
Adam Szewczuk, Ewelina Gudarowska
Wpływ podkładki i sposobów cięcia na regularność plonowania drzew odmiany ‘Honeygold’ posadzonych w dużym zagęszczeniu. Influence of the rootstock and pruning methods on the regularity of yielding of ‘Honeygold’ aplple trees planted in high density.
Maria Buczek, Adam Szczygieł
Wpływ podkładek wegeta-tywnych na wzrost i owocowanie jabłoni odmiany ‘Golden Delicious’ na pogórzu karpackim. Effect of vegetative rootstocks on the growth and cropping of ‘Golden Delicious’ apple trees in sub-Carpathian region of Poland.
Mariusz Lewandowski, Edward Żurawicz
Zróżnicowanie długości okresu juwenilnego siewek jabłoni należących do piętnastu rodzin mieszańców. Variability in the length of the juvenile period of apple seedlings belonging to fifteen hybrid families.
Waldemar Treder
Wpływ nawadniania kroplowego na dynamikę wzrostu jabłek. The effect of drip irrigation on apple growth dynamics .
Waldemar Treder, Waldemar Kowalczyk
Sezonowe zmiany zawartości makro- i mikroelementów w wodzie z rzeki Rawka, w aspekcie możliwości wykorzystania jej do nawadniania roślin ogrodniczych. Seasonal changes in the macro- and microelement content in the water of the river Rawka..
Waldemar Treder, Paweł Konopacki
Możliwości określania ewapotranspiracji potencjalnej za pomocą ewaporometrów Class A pan i Pische`a. Estimation of potential evapotranspiration by means of Class A pan and Pische’s evaporometers.
Grzegorz Łysiak
Ocena wartości produkcyjnej czterech nowych, letnich odmian śliw. Evaluation of the productivity value of four summer plum cultivars.
Halina Morgaś, Augustyn Mika, Danuta Krzewińska, Zygmunt S. Grzyb, Witold Grzywacz
Efekty cięcia śliw w różnych terminach. I. Wpływ cięcia na wzrost wegetatywny drzew. The effects of pruning time on the development of plum trees. I. The influence of pruning on the vegetative growth of trees.
Halina Morgaś, Augustyn Mika, Danuta Krzewińska, Zygmunt S. Grzyb, Witold Grzywacz
Efekty cięcia śliw w różnych terminach. II. Wpływ cięcia na kwitnienie drzew i zawiązywanie owoców. The effects of pruning time on the development of plum trees. II. The influence of pruning on blooming and setting of fruits.
Halina Morgaś, Augustyn Mika, Danuta Krzewińska, Witold Grzywacz
Efekty cięcia śliw w różnych terminach. III. Wpływ cięcia na plonowanie i jakość owoców śliw. The effects of pruning time on the development of plum trees. III. The influence of pruning on yield and fruit quality.
Halina Morgaś
Wpływ jesiennego dolistnego stosowania mocznika na następcze kwitnienie owocowych drzew pestkowych. The effect of foliar applications of urea in autumn on the return blooming of stone fruit trees .
Paweł Krawiec
Wpływ biostymulatorów na zawiązywanie owoców i plonowanie wiśni. Effect of biostimulators on the fruit set and yielding of sour cherry trees
Paweł Michalski
Wpływ stosowania stymulatorów wzrostu na plonowanie i jakość owoców porzeczki czarnej. Effect of growth regulators on the yield and fruit quality of black currant cultivars.
Krzysztof Klamkowski, Waldemar Treder, Edward Żurawicz
Wpływ krótkotrwałego przechowywania sadzonek rozłogowych truskawki w temperaturze 2°C na dynamikę ukorzeniania, wzrost i plonowanie roślin. The effect of short-term storage of strawberry runner plants at 2°C on the dynamics of rooting, growth and plant yielding.
Kazimierz Smolarz, Danuta Chlebowska
Wpływ rozstawy i nawożenia azotowego na siłę wzrostu i plonowanie borówki wysokiej. Influence of different planting densities and nitrogen fertilization rates on the growth and yielding of highbush blueberry .
Danuta Chlebowska, Kazimierz Smolarz
Ocena wartości gospodarczej kilku nowych odmian borówki wysokiej w centralnej Polsce. Assessment of the economic value of some new varieties of highbush blueberry in central Poland.
Andrzej Gajtkowski, PaulinaMigdalska, Witold Bzdęga
Efektywność ochrony sadów w tradycyjnej i integrowanej produkcji jabłek w latach 2000-2002. Economic efficiency of orchard protection in the traditional and integrated production of apple in 2000-2002.
Irena Wiąckowska, Stanisław Wiąckowski
Z badań nad wykorzystaniem gatunków z rodzaju kruszynek Trichogramma spp. (Hyme-noptera, Trichogrammatidae) w biologicznej ochronie roślin. A review of the use of parasites of the genus Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae) in biological plant protection.
Janusz Andziak, Kazimierz Tomala, Andrzej Sadowski, Romuald Dziuban
Wpływ podkładki na stan fizjologiczny i jakość jabłek odmiany ‘Szampion’. Influence of rootstocks on fruit maturity and quality of ‘Šampion’ apples.
Piotr Jendrzejczak, Ewa Andziak, Kazimierz Tomala
Wpływ składu gazowego KA na jakość przechowalniczą gruszek odmiany ‘Concorde’. Effect of controlled atmosphere composition on storage quality of ‘Concorde’ pears.
Magdalena Kopera, Marta Mitek
Wpływ warunków kontrolowanej atmosfery na jakość przechowalniczą owoców gruszy azjatyckiej. The influence of controlled atmosphere on the storage quality of the fruit of Asian pear.
Tomasz Krupa, Kazimierz Tomala
Wpływ warunków przechowywania na jakość owoców borówki wysokiej. Effect of storage conditions on the quality of highbush blueberry fruits.
Tomasz Krupa, Kazimierz Tomala
Zmiany ilościowe związków przeciwutleniających w jagodach borówki wysokiej 'Bluecrop' podczas ich przechowywania. Quantitative changes in antioxidants in 'Bluecrop' blueberry fruits during storage.
Aleksandra Żuraw, Anna Pietranek, Ewa Jadczuk
Wstępna ocena morfologiczna i biologiczna wybranych odmian wiśni. Preliminary evaluation of morphological and biological features of selected sour cherry cultivars.
Sławomir Odziemkowski, Emilian Pitera, Kazimierz Ścibisz
Wstępna ocena przydatności nowej technologii produkcji podkładek generatywnych gruszy kaukaskiej. Preliminary evaluation of the suitability of a new production technology for seedling rootstocks of the common Caucasian pear..
Paweł Michalski, Krzysztof Ambroziak
Wpływ przerzedzania chemicznego na plonowanie i jakość owoców czterech odmian jabłoni. Effect of chemical thinning on the yield and fruit quality of four apple cultivars.
Eugenia Czernyszewicz
Zwyczaje zakupowe konsumentów owoców w Lublinie. Purchasing habits of fruit consumers in Lublin
                                                                                               
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >