Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Kompleks Laboratoryjno-Szklarniowy "CZT AgroTech"


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Kompleks Laboratoryjno-Szklarniowy "CZT AgroTech"

  

Projekt inwestycyjny

„Kompleks Laboratoryjno-Szklarniowy Centrum Zaawansowanych Technologii „AgroTech” (CZT AgroTech) do Badań Bezpieczeństwa Żywności (BBŻ)


Wartość całkowita projektu: 13.474.405,63  PLN


Projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i finansowany wspólnie przez Unię Europejską w ramach Funduszy Strukturalnych (75%) i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (25%).


Okres trwania projektu: 01.10.2005- 27.11.2007


Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

   

Informacje o możliwości uzyskania dotacji:
www.parp.gov.pl, www.konkurencyjność.gov.pl

 

Siedzibą Konsorcjum CZT AgroTech jest Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska
e-mail 
Danuta.Goszczynska@insad.pl
tel. 046 8332549, fax 046 8333228

 

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >