Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Grudzień
  Komisja Europejska podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do finansowania (w ramach 6 Programu Ramowego) projektu "ISAFRUIT"- Increasing Fruit consumption through a trans disciplinary approach leading to High quality produce from environmentally safe, sustainable methods. W projekcie uczestniczą 43 instytucje naukowe oraz 22 małe i średnie przedsiębiorstwa z 16 krajów. Na projekt składa się 7 filarów, których koordynatorzy są jednocześnie członkami zarządu projektu.
Koordynatorem całości projektu jest dr Ole Callesen z Dani.
Koordynatorem filaru “Poprawa atrakcyjności i wartości odżywczej przetworzonych owoców” jest prof. dr hab. Witold Płocharski z ISK.
Okres realizacji projektu: 2006 – 2010.
więcej...

Listopad
 
  

 W dniu 23 listopada 2005 roku odbyło się w Belwederze wręczenie odznaczeń państwowych przedstawicielom sadowników, przetwórców i naukowców szczególnie zasłużonych dla rozwoju nauki i produkcjihjkghjgj sadowniczej oraz przemysłu przetwórczego. Odznaczenie zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitejsadowników, przetwórców i naukowców szczególnie zasłużonych dla rozwoju nauki i produkcjihjkghjgj sadowniczej oraz przemysłu przetwórczego. Odznaczenie zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej sadowników, przetwórców i naukowców szczególnie zasłużonych dla rozwoju nauki i produkcji sadowniczej oraz przemysłu przetwórczego. Odznaczenie zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej vvsadowników, przetwórców i naukowców szczególnie zasłużonych dla rozwoju nauki i produkcji sadowniczej oraz przemysłu przetwórczego. Odznaczenie zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej decyzją z dnia  5 września 2005 r., na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

więcej...
   W czasopiśmie PARLIAMENT MAGAZINE numer 212 / 31 October 2005 ukazała się informacja dotycząca Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Czasopismo to jest dystrybuowane wśród posłów Parlamentu Europejskiego, a także subskrybowane przez ważniejsze urzędy Unii Europejskiej oraz koła finansowe. Publikacja ta przyczyni się w znacznym stopniu do popularyzacji naszego instytutu na FORUM EUROPEJSKIM.
więcej...
  Od listopada 2005 roku Instytut bierze udział w projekcie TOPPS  – Train the operators to prevent pollution from point sources (Szkolenie operatorów w celu zapobiegania zanieczyszczenia wód ze skażeń miejscowych). Jest to projekt szkoleniowo-demonstracyjny.
więcej...
  W dniach 14-25 XI 2005 w Skierniewicach odbył się Kurs Bioinformatyki.

więcej...
  W ramach projektu ‘PomoCentre’ organizowane są szkolenia dla pracowników naukowych z zagranicy.
więcej...

Październik
 
  Na targach Polagra Farm 2005 Instytut otrzymał:

- Złoty Medal Krajowej Wystawy Ogrodniczej za bogatą kolekcję jabłek i gruszek ekologicznych.
- Wyróżnienie (statuetka) za aranżację stoiska na Targach Polagra Farm 2005.

więcej...
 
 

Wydawnictwo HORTPRESS wydało książkę pt. “Intensywny sad czereśniowy” autorstwa pracownika ISK – dr Elżbiety Rozpary.

 

 

więcej...
  Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski został członkiem Management Committee of Cost Action 864: "Combining traditional and advanced strategies for plant protection in pome fruit growing". więcej...

Wrzesień
  Wydawnictwo Plantpress wydało książkę "Ochrona bylin" autorami są pracownicy ISK - G. Łabanowski, L. Orlikowski, G. Soika, Cz. Skrzypczak i A. Wojdyła. więcej...
  Pracownicy Instytutu: mgr inż. Jacek Pałosz  uzyskał w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie  uprawnienia “Audytora systemu zarządzania jakością”, mgr inż. Teresa Stępień uzyskała  w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie uprawnienia “Auditora wewnętrznego i Eksperta Technicznego oceniającego laboratoria”, mgr inż. Wioletta Popińska uzyskała w Centrum Zarządzania OMEX w Warszawie uprawnienia “Auditora wewnętrznego w laboratorium” 
więcej...
  Prof. Dr hab. Gabriel Łabanowski na XIII Międzynarodowej wystawie “Zieleń to Życie” otrzymał Honorowy “Zielony Laur” za wkład w rozwój i podnoszenie jakości szkółkarstwa polskiego. więcej...
  Prof. Dr hab. L. Orlikowski został powołany do komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Ochrony Roślin który odbędzie się w Turynie w 2006 roku. Profesor jest współodpowiedzialny za zorganizowanie sesji dotyczącej ochrony roślin ozdobnych. więcej...
  Prof. Piotr Sobiczewski został wybrany przez Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, które obradowało w Lublinie 20 września 2005 roku, na członka Zarządu Głównego tego Towarzystwa więcej...
  Komitet Techniczny ds. Akredytacji Laboratoriów Badawczych Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie podjął decyzję o przedłużeniu w znowelizowanym zakresie certyfikatu akredytacji Centralnego Laboratorium Analitycznego ISK. Certyfikat Akredytacji AB-363 ważny jest do dnia 30.10.2009. więcej...
  W ramach warsztatu W1 'PPV strains' przeprowadzono w laboratorium Pracowni Wirusologii szereg eksperymentów z izolatami wirusa ospowatości śliwy z czterech krajów (Polski, Chorwacji, Węgier i Kanady). Testowano także opracowaną w Kanadzie metodę wykrywania i identyfikacji szczepów PPVz wykorzystaniem techniki 'real-time PCR'. Wyniki doświadczeń będą podstawą do dalszych wspólnych działań. więcej...
  W dniach 3 - 7 października 2005 miały miejsce w ISK dwa spotkania w ramach projektu:
NATO CLG 981818 Molecular Characterisation and Development of Novel Methods for the Detection of Viruses for Food Security': więcej...
  W dniach 1- 3 września 2005 roku odbyła się w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach międzynarodowe warsztaty naukowe pt: “Pest and weed control in sustainable fruit production”. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu “Pomocenter” Centrum Doskonałości. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. Remigiusz Olszaki, a sekretarzem – dr Dariusz Gajek. więcej...
  Projekt inwestycyjny „Kompleks laboratoryjno-szklarniowy CZT AgroTech do badań bezpieczeństwa żywności”, zgłoszony w styczniu 2005 w imieniu CZT AgroTech przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa do konkursu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Informatyzacji, został pozytywnie oceniony przez ekspertów i zatwierdzony do realizacji w latach 2005-2007. więcej...

Sierpień
  W dniach 29-31 sierpnia 2005 roku odbyła się w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach międzynarodowa konferencja pt: “Biological and pro-ecological methods for control of diseases in orchards and small fruit plantations”. więcej...

Lipiec
  dr TADEUSZ MALINOWSKI wraz z partnerami z Chorwacji (dr I. Mikec), Kanady (dr D. James) i Wegier (dr L. Krizbai) oraz Polski (mgr inż. E. Hennig) zdobył grant na współpracę międzynarodową (Collaborative Linkage Grant, CLG), w ramach naukowego programu NATO Przez Naukę do Bezpieczeństwa (NATO Security Through Science Programme). więcej...
  Na XX Ogólnopolskiej Wystawie Lilii i kompozycji kwiatowych w Łazienkach Królewskich w Warszawie, która odbyła się w dniach 8-11 lipca 2005, stoisko Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa zajęło II miejsce. Na stoisku zaprezentowano blisko 30 odmian z kolekcji Instytutu. więcej...

Czerwiec
  Instytut otrzymał dofinansowanie na realizację projektów badawczych: więcej...
  W Zakładzie Ochrony Roślin Ozdobnych przeprowadzono audyt, który zakończył się przyznaniem uprawnień do prowadzenia badań nad oceną skuteczności środków ochrony roślin i regulatorów wzrostu na najbliższe 5 lat. więcej...
  W dniu 5 czerwca 2005 roku nastąpiło zakończenie pierwszych w Polsce Podyplomowych Studiów “Integrowana produkcja owoców, warzyw i płodów rolnych” zorganizowanych w ISK przez Centrum Doskonałości “PomoCentre”. Studia uprawniają do prowadzenia szkoleń dla producentów z zakresu Produkcji Integrowanej. Studia ukończyły 43 osoby. Wykładowcami byli pracownicy ISK, IW, IOR, SGGW i PIORiN oraz wykładowcy z zagranicy. więcej...
  W dniach 16 - 18 czerwca 2005 roku odbyły się, organizowane w ramach Centrum Doskonałości, międzynarodowe warsztaty naukowe: “Methods and legal regulations in fruit quality determination”. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr Zbigniew Jóźwiak, a sekretarzem – dr Krzysztof Rutkowski. W warsztatach wzięło udział ponad 50 osób (w tym 40 osób z zagranicy). Wygłoszono 19 referatów i zaprezentowano 18 posterów. więcej...
  Decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 16.06.2005r. powołano w ramach Pracowni Nasiennictwa ISK pierwsze w Polsce Niezależne Laboratorium Akredytowane w zakresie oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin warzywnych z możliwością rozszerzenia akredytacji o inne grupy roślin wyszczególnione w Ustawie o Nasiennictwie. Status ten predestynuje laboratorium do oceny nasion będących w obrocie na terytorium Polski i krajów Unii Europejskiej, a także do wystawiania świadectw o dopuszczeniu nasion do obrotu. więcej...

Maj
  W dniach 16 - 17 maja 2005 roku w Zakładzie Ochrony Roślin Sadowniczych przeprowadzono audyt dotyczący spełnienia wymogów do uzyskania uprawnień prowadzenia badań nad skutecznością biologiczną środków ochrony roślin. W trakcie audytu nie stwierdzono żadnych uchybień ani odstępstw od Zasad Dobrej Praktyki Eksperymentalnej. W związku z tym Zakład uzyskał prawo do prowadzenia takich badań przez okres 5 lat w odniesieniu do 15 grup środków ochrony roślin. więcej...
  W dniu 16 maja 2005 r. prof. dr hab. Piotr Sobiczewski został wybrany (na 4 letnią kadencję) wiceprzewodniczącym Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. więcej...
  Dnia 7.V.2005 roku na Święcie Kwitnących Sadów “Wisowa 2005” z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciecha Olejniczaka odznaki honorowe “Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali m.in. Dyrektor ISK prof. dr hab. Danuta Goszczyńska, prof. dr hab. Edmund Niemczyk, dr Andrzej Holewiński oraz członek Rady Naukowej ISK dr Romuald Ozimek i Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół ISK mgr Romuald Milczarek. więcej...
  Na listę filadelfijską zostały wpisane 2 czasopisma wydawane przez ISK. Są to “Journal of Apicultural Science” i “Journal of Fruit and Ornamental Plant Research”. W tej chwili nie został im jeszcze przypisany impact factor. Ta procedura trwa 2 lata, a wartość punktowa impact factor będzie zależała od częstotliwości cytowań. więcej...
  W dniu 6.05.2005 roku podpisana została umowa z Polskim Związkiem Pszczelarskim na realizację dwóch projektów badawczych zleconych Oddziałowi Pszczelnictwa ISK. Prace będą finansowane ze środków Agencji Rynku Rolnego. więcej...
  Do Instytutu wpłynął list od Sekretarza Stanu, Arcybiskupa Leonardo Sandri, z podziękowaniem za życzenia i gratulacje, jakie Dyrektor ISK prof. dr hab. Danuta Goszczyńska, w imieniu całej społeczności Instytutu przesłała Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI z okazji Jego wyboru na Stolicę Św. Piotra. więcej...
  Oddział Pszczelnictwa w Puławach uzyskał dofinansowanie na doposażenie Laboratorium Badania Produktów Pszczelich. więcej...
  Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa wygrał konkurs ogłoszony przez Fundację Programów pomocy dla Rolnictwa (FAPA) na przeprowadzenie szkoleń dla rolników z zakresu Integrowanej Produkcji w 4 województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim i świętokrzyskim. więcej...
  Departament Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji przyznał grant promotorski dla dr hab. Zofii Konopackiej i doktoranta mgr Dariusza Geruli. Tytuł projektu: “Powstanie uszkodzeń matek pszczelich sztucznie unasienionych podczas wychowu i ich wpływ na wartość użytkową”. więcej...
  Departament Badań naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji zakwalifikował do finansowania projekt badawczy pt.: “Badania nad intensyfikacją bezglebowej uprawy truskawki (Fragaria x ananassa Duch.) pod osłonami zgłoszony przez doc. dr hab. Waldemara Tredera i mgr Krzysztofa Klamkowskiego. więcej...
  Redakcja dziennika “Gazeta Prawna” nominowała Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa do tytułu “Solidny Pracodawca 2004 roku”. więcej...
  Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa został członkiem Platformy Technologicznej “Żywność”. więcej...

Kwiecień
  Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa przyznał  Instytutowi Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach DYPLOM za "Wdrażanie i upowszechnianie wiedzy sadowniczej" na X Międzynarodowych Targach Ogrodniczych HORTI EXPO 2005. więcej...
  Dnia 16.IV.2005 roku na wystawie ogrodniczej Horti EXPO Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa z rąk prezesa SITO otrzymał Dyplom za wdrażanie i upowszechnianie wiedzy sadowniczej. więcej...

Luty
  Pan prof. Piotr Kowalik z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej promotor w przewodzie doktorskim naszego pracownika Pana Pawła Konopackiego odebrał w dniu 28.01.2005 roku w Sztokholmie nagrodę BERTEBOSA nazywaną też "NOBLEM ROLNICZYM". więcej...

Styczeń
  Projekt Centrum Doskonałości HortiTech, przygotowany przez zespół pracowników ISK pod kierunkiem prof. Lecha Michalczuka i zgłoszony do konkursu na Centra Doskonałości ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, został przyjęty przez Komitet Badań Naukowych uchwałą z dnia 18 listopada 2004. więcej...
  W dniu 17 stycznia 2005 roku na wniosek Rady Gospodarki Żywnościowej prof. dr hab. Witold Płocharski otrzymał odznakę honorową “ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”. Podstawą przyznania odznaki była wieloletnia działalność profesora na rzecz krajowego przemysłu sokowniczego. więcej...

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >