Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Luty
 

 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych pt. „Problemy ochrony roślin sadowniczych w aspekcie ograniczania asortymentu pestycydów w Unii Europejskiej”
Skierniewice, 6 – 7. 02. 2007-02-08

 


W dniach 6-7 lutego 2007 r. w Skierniewicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych pt. „Problemy ochrony roślin sadowniczych w aspekcie ograniczania asortymentu pestycydów w Unii Europejskiej” zorganizowana przez Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych we współpracy z Zakładem Ekonomiki, Marketingu i Upowszechniania Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. W konferencji udział wzięło około 200 osób. Wygłoszono 16 referatów i przedstawiono 19 prac na sesji plakatowej. Dotyczyły one zagadnień związanych zarówno z integrowaną produkcją owoców jak i najważniejszymi problemami w ochronie roślin sadowniczych przed agrofagami.

 Z-ca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Warszawy Pan Tadeusz  Głogowski wygłosił jeden z referatów wiodących pt. „Rozwój integrowanej produkcji owoców w Polsce, stan obecny i przyszłość”. Natomiast drugi referat wiodący pt. „Ochrona roślin w zrównoważonym rozwoju produkcji roślinnej” wygłosił Pan prof. dr hab. Stefan Pruszyński z Instytutu Ochrony Roślin z Poznania.

Referaty dotyczące najważniejszych problemach w zwalczaniu szkodników i chorób wygłosili prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak i doc. dr hab. Anna Bielenin. Omawiano również zagadnienia dotyczące zapobieganiu skażeniom środowiska związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin i wykrywalnością pestycydów w owocach. Streszczenia wszystkich prac opublikowano w materiałach konferencyjnych. Konferencja, dała możliwość wymiany poglądów oraz zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, przepisami prawnymi i rozwiązaniami praktycznymi związanymi z ochroną roślin sadowniczych.

Fotoreportaż

Fot.: Marek Słowiński

 Powrót do listy aktualnosci: 2007
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >