Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Marzec
 

 

Spotkanie nt.: ”Sady przemysłowe w Polsce – kierunki rozwoju”.
Skierniewice, 12 marca 2007

 


W dniu 12 marca w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa odbyło się spotkanie nt.: ”Sady przemysłowe w Polsce – kierunki rozwoju”. Jego tematyka dotyczyła sytuacji w produkcji koncentratu jabłkowego i potrzeby zakładania w Polsce specjalistycznych sadów przemysłowych. Celem obrad było również poznanie potrzeb i oczekiwań na wyniki badań z tego zakresu, prowadzonych w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa, ze strony sadowników jak i przetwórców. Organizatorem spotkania był Zakład Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa ISK.

W spotkaniu wzięło udział blisko 50 osób, w tym przedstawiciele przemysłu przetwórczego zrzeszeni w Krajowej Unii Producentów Soków, m.in. TYMBARK S.A., ‘Expol’, ‘ALPEX’, ‘OJC’, ‘FRUCTA Napoje’, ‘AGRANA’, ‘ARED”. Obecni byli również przedstawiciele obydwu Sadowniczych Związków Zawodowych, a także indywidualni sadownicy z różnych rejonów kraju. W spotkaniu uczestniczyła Dyrekcja i liczne grono pracowników naukowych Instytutu Sadownictwa i  Kwiaciarstwa, którzy uważnie wsłuchiwali się w głosy i postulaty gości.

Na wstępie Pani Profesor dr hab. Danuta M. Goszczyńska - Dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, powitała zaproszonych gości i przedstawiła osiągnięcia i tematykę badawczą Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w ostatnich pięciu latach. Wygłoszono dwa referaty ściśle związane z tematem. W pierwszym z nich dr Romuald Ozimek ze Związku Sadowników Polskich omówił „Możliwości zagospodarowania jabłek przemysłowych”. Tematem drugiego referatu, wygłoszonego przez prof. dr hab. Witolda Płocharskiego,  Kierownika Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców ISK było: „Uzasadnienie potrzeby zakładania sadów przemysłowych”. Oba te referaty stały się wstępem do dyskusji nad potrzebą zakładania w Polsce sadów przemysłowych oraz możliwościami współpracy w tym zakresie pomiędzy naukowcami a sadownikami i przetwórcami. Dyskusję poprowadził prof. dr hab. Edward Żurawicz, Zastępca Dyrektora Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa ds. Naukowych.

Z dyskusji wynika pilna potrzeba rozwijania w Polsce produkcji sadowniczej ukierunkowanej na potrzeby przetwórstwa. Obecnie przemysł przetwórczy przerabia rocznie od 1-1,3 mln ton jabłek, podczas gdy jego moce przerobowe sięgają 3mln ton. Zarówno sadownicy jak i przetwórcy zwrócili uwagę na  potrzebę opracowania taniej technologii produkcji owoców przemysłowych, uwzględniającej elementy ochrony drzew przed chorobami i szkodnikami oraz zbioru owoców. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność zawierania wieloletnich umów kontraktacyjnych określających skalę produkcji i cenę odbioru owoców, która gwarantowałaby opłacalność przedsięwzięcia. Podkreślono też potrzebę stworzenia systemu gwarantującego regularność dostaw surowca do przetwórni. Uznano, że przy opracowaniu taniej technologii produkcji owoców przemysłowych zasadniczą rolę będą miały odmiany. Powinny być one odporne na choroby, plenne a jednocześnie spełniające wymogi stawiane przez przemysł.

W podsumowaniu uznano, że obrady były owocne i zaproponowano, aby kolejne spotkanie poświęcone tej tematyce odbyło się w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa jeszcze w tym sezonie wegetacyjnym.

Fotoreportaż

Foto:Paweł BielickiPowrót do listy aktualnosci: 2007
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >