Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Czerwiec
 

Konferencja grupy roboczej WG 2 – ”Germplasm Resources and Breeding” w ramach COST Akcja 864 “Pome Fruit Health”.
Skierniewice, ISK 31.05 – 01.06.2007 W dniach 31.05.2007 – 1.06.2007 w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej WG 2 – ”Germplasm Resources and Breeding” w ramach COST Akcja 864 “Pome Fruit Health”. W konferencji udział wzięło 30 osób z krajów Unii Europejskiej (Finlandia, Szwecja, Austria, Węgry, Czechy, Wielka Brytania, Francja, Niemcy), a także Szwajcarii i Izraela. Wygłoszono 13 referatów, których tematyka dotyczyła:

  • hodowli odmian jabłoni w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, w Wadenswil (Szwajcaria), w Dresden-Pillnitz (Niemcy) i w Budapeszcie (Węgry)
  • banku genów w Instytucie Hodowli Roślin Sadowniczych w Dresden-Pillnitz
  • identyfikacji genów ( Vf i Vr) odporności na parcha jabłoni
  • badania molekularnych i biochemicznych mechanizmów odporności przeciwko zarazie ogniowej (Erwinia amylovora)
  • wykorzystania markerów DNA do identyfikacji odmian jabłoni


Hodowla odpornościowa - konwencjonalna, czy z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej, jest procesem bardzo pracochłonnym. Możliwość wykorzystania markerów genetycznych odporności powinna przyspieszyć proces hodowlany. Od wielu lat są prowadzone prace nad mapowaniem genów jabłoni i grusz oraz oceną podatności genotypów na najważniejsze choroby. Ostatnio udało się zlokalizować główne geny QTL u jabłoni. Opracowano także markery mikrosatelitarne dla grusz, a niektóre z nich mogą być wykorzystane w pracach z jabłoniami. Pierwsza mapa sprzężeniowa gruszy azjatyckiej umożliwiła zlokalizowanie alleli odporności na parcha jabłoni (Vn). Ponadto u europejskich grusz zlokalizowano QTL odporności na zarazę ogniową. Dalsze badania dotyczą scharakteryzowania specyficzności QTL odporności na parcha oraz poznania genetycznych podstaw odporności na zarazę ogniową. Należy podkreślić, że najważniejszym elementem uprawy jabłoni i grusz w tzw. systemie zrównoważonym jest wykorzystanie odmian odpornych na choroby.

FotogaleriaPowrót do listy aktualnosci: 2007
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >