Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Listopad
 

Wysoka ocena czasopism naukowych ISK -„Journal of Fruit and Ornamental Plant Research”  i "Journal of Apicultural Science"
Warszawa, 15 listopada 2007 r.


Zgodnie z pismem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 listopada 2007 r. czasopisma naukowe wydawane przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa – Journal of Fruit and Ornamental Plant Research”  i  "Journal of Apicultural Science" zostały ocenione przez zespół specjalistyczny i uzyskały po 10 punktów. Punktacja ta została opracowana dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Czasopismo „Journal of Fruit and Ornamental Plant Research” jest indeksowane w bazach krajowych i zagranicznych: CAB Abstracts (http://www.cabi.org/), Index Copernicus (http://www.indexcopernicus.com/), Thomson Scientific (http://www.scientific.thomson.com/), SIGŻ (http://www.cbr.edu.pl/), Polish Scientific Journal Contents (http://psjc.icm.edu.pl/), i AGRO-LIBREX (http://bg.au.poznan.pl/) .

Czasopismo „Journal of Apicultural Scince" jest indeksowane w bazach krajowych i zagranicznych: Thomson Scientific (http://www.scientific.thomson.com/), Polish Scientific Journal Contents (http://psjc.icm.edu.pl)

Journal of Fruit and Ornamental Plant Research      www.insad.pl/jofaop.html
Edytor Sekcji Sadowniczej – Prof. dr hab. Lech Michalczuk,
Edytor Sekcji Roślin Ozdobnych - Prof. dr hab. Marian Saniewski,
Sekretarz Redakcji - inż. Halina Pietrzkowska

Journal of Apicultural Science              www.jas.org.pl/index.html
Komitet redakcyjny
Prof. dr hab. Wojciech Skowronek
dr Teresa Szczęsna
dr Krystyna Pohorecka
Współwydawcą czasopisma jest Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe - ul.Kazimierska 2, 24-100 PuławyPowrót do listy aktualnosci: 2007
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >