Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Marzec
 

 

Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych pt. „Problemy ochrony roślin sadowniczych w aspekcie Integrowanej Produkcji owoców”
Skierniewice, 12-13 marca 2008 r.


W dniach 12-13 marca 2008 r. w Skierniewicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych pt. „Problemy ochrony roślin sadowniczych w aspekcie Integrowanej Produkcji owoców” zorganizowana przez Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych we współpracy z Zakładem Ekonomiki, Marketingu i Upowszechniania Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. W konferencji udział wzięło około 250 osób. Wygłoszono 23 referaty i przedstawiono 18 prac na sesji plakatowej. Dotyczyły one zagadnień związanych zarówno z integrowaną produkcją owoców, jak i najważniejszymi problemami w ochronie roślin sadowniczych przed agrofagami.

Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Pani Małgorzata Surawska wygłosiła jeden z wiodących referatów nt. „Najważniejsze problemy w ochronie roślin po wstąpieniu do Unii Europejskiej”, następnie głos zajął Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Warszawy Pan Tadeusz Głogowski, który mówił na temat „Ochrony roślin sadowniczych w kontekście ograniczania środków ochrony roślin”. Kolejny referat pt. „Najnowsze tendencje w ochronie roślin” wygłosił Pan prof. dr hab. Stefan Pruszyński z Instytutu Ochrony Roślin z Poznania.

Referaty dotyczące najważniejszych problemów w zwalczaniu szkodników i chorób oraz możliwości ich prognozowania, wygłosili dr Bugiani Riccardo z Włoch, prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak, doc. dr hab. Anna Bielenin, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski i doc. dr hab. Barbara Łabanowska. Omawiano również zagadnienia dotyczące zapobiegania skażeniom środowiska związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, wykrywalnością pestycydów w owocach, problematyki fałszowania pestycydów. Streszczenia wszystkich prac opublikowano w materiałach konferencyjnych.
Konferencja, dała możliwość wymiany poglądów oraz zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, przepisami prawnymi i rozwiązaniami praktycznymi związanymi z ochroną roślin sadowniczych.


Fotoreportaż

Fot. Damian GorzkaPowrót do listy aktualnosci: 2008
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >