Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Kwiecień
 

   

Obchody 40 lecia fitopatologii kwiaciarskiej w ISK.
Skierniewice, ISK, 15-16 kwietnia 2008 r.


Pierwszej Konferencji „Nowe patogeny roślin” towarzyszyły uroczyste obchody 40 lecia fitopatologii kwiaciarskiej w ISK.
 
Dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa Pani Prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska przyznała Najwyższą Nagrodę ISK „Kryształowe Jabłko” za wieloletnią współpracę z Instytutem, a zwłaszcza z Pracownią Fitopatologii Roślin Ozdobnych ISK dla:

  • prof. dr hab. Barbarze Łacicowej - AR w Lublinie,
  • mgr Alicji Cecot - wydawnictwo „Plantpress”,
  • mgr Barbarze Czarneckiej - TVP
  • mgr Danucie Grzybowskiej - wydawnictwa OWK,
  • mgr Janowi Ciepłuchsze – producent materiału szkółkarskiego
  • mgr Andrzejowi Dębskiemu – producent materiału szkółkarskiego
  • mgr Josefa Markietona - firma BASF
  • dr Marcina Sroczyńskiego- firma BASF
  • prof. dr hab. Leszkowi Orlikowskiemu - ISK.

Podsumowanie 40 lat fitopatologii kwiaciarskiej w ISK.

 W 1968 roku ówczesny dyrektor Instytutu Sadownictwa prof. Szczepan A. Pieniążek przyjął do pracy mgr Ryszarda Dzięcioła do tworzącego się Zakładu Roślin Ozdobnych, ze wskazaniem na podjęcie problematyki ochrony roślin ozdobnych przed chorobami. W 1972 roku badania nad wirusami roślin ozdobnych podejmuje dr Maria Kamińska, a od 1976 roku dr Leszek Orlikowski.

W ciągu 40 lat w utworzonym Dziale Roślin Ozdobnych powstał Zakład Ochrony Roślin Ozdobnych, a w nim Pracownia Fitopatologii. W tym okresie przez Pracownię przewinęło się 18 pracowników naukowych z czego dziewięciu nadal pracuje w instytucie. W 2008 roku w Pracowni Fitopatologii Roślin Ozdobnych zatrudnionych jest 8 pracowników, w tym 6 naukowych. Wśród nich jest 2 profesorów, 2 docentów i 2 asystentów.

W minionym 40-leciu grupa fitopatologów zajmująca się chorobami grzybowymi roślin ozdobnych opublikowała 444 oryginalne prace naukowe, 615 artykułów popularno-naukowych, 28 książek i uzyskała 4 patenty. Z konferencji międzynarodowych i krajowych opublikowano łącznie 567 doniesień naukowych i streszczeń. Pracownicy zorganizowali 10 konferencji międzynarodowych i 49 krajowych. Dużym osiągnięciem Pracowni było opracowanie, a następnie rozszerzanie i doskonalenie Programu Ochrony Roślin Ozdobnych. W minionym 40-leciu wprowadzono do programu ponad 70 środków ochrony roślin, w tym 6 biologicznych. Wspólnie z Instytutami Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Włókien Chemicznych w Łodzi opracowano i wprowadzono na rynek środek biotechniczny  Biochikol 020 PC. Opisano najgroźniejsze czynniki chorobotwórcze dla roślin ozdobnych, w tym zwłaszcza gatunki rodzaju Phytophthora, formy spec. Fusarium oxysporum, Cylindrocladium scoparium, gatunki powodujące mączniaki rzekome, rozwinięto badania nad możliwością wykorzystania wyciągów roślinnych i mikroorganizmów w ochronie roślin przed chorobami.

Opracowanie: Prof. dr hab. Leszek Orlikowski

historia i dorobek naukowy /pdf/                                   Fotoreportaż

Prof. Szczepan Pieniążek (w środku) w otoczeniu kierowników Zakładów Naukowych Instytutu i dyrektorów Zakładów Doświadczalnych. Na dole, drugi od prawej dr Leszek Orlikowski, powyżej dr K. Mynett (1980 r)

Dr Kazimierz Mynett,
organizator Działu Kwiaciarstwa
i długoletni kierownik Zakładu Hodowli R.O

 Prof. Danuta M. Goszczyńska,
Dyrektor Instytutu Sadownictwa
i Kwiaciarstwa,
składa gratulacje nowo-kreowanemu dr hab. Cz. Skrzypczakowi

 Dr Ryszard Dzięcioł, pierwszy fitopatolog –kwiaciarz, w rozmowie z prof. Leszkiem Orlikowskim

 

   
 Prof. Zbigniew Suski,
kierownik Zakładu Ochrony Sadów,
składa gratulacje dr Adamowi Wojdyle
po zakończonym przewodzie doktorskim
Prof. Ryszard Rudnicki,
współorganizator Działu Roślin Ozdobnych
i pierwszy Wicedyrektor ds. Roślin Ozdobnych w ISK

 
 1983 rok.Pracownicy Pracowni Fitopatologii Roślin Ozdobnych na polu doświadczalnym; od lewej mgr Adam Wojdyła, Danuta Wach, mgr Alicja Saniewska, Krzysztof Łazęcki, mgr Czesław Skrzypczak, Renata Machaj, Zbigniew Paszyński

 
2004 rok. Pracownicy Pracowni Fitopatologii R. O.; Od lewej prof. Leszek Orlikowski, Maria Pustułek (stażystka), doc. Adam Wojdyła, Lidia Bil, Maciej Pędziejewski, mgr Anna Jarecka, doc. Alicja Saniewska, doc. Czesław Skrzypczak, Barbara Pawłowska

 
2008 rok. Budynek przy ul. Waryńskiego 14 w Skierniewicach, gdzie mieści się Pracownia Fitopatologii Roślin Ozdobnych


 

 

 

 

 Powrót do listy aktualnosci: 2008
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >