Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Kwiecień
 

 I Konferencja „Nowe patogeny roślin”
Skierniewice, ISK, 15-16 kwietnia 2008 r.Pierwsza Konferencja „Nowe patogeny roślin” zorganizowana została w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach  w dniach 15-16 kwietnia 2008 r.

Organizatorem konferencji była Pracownia Fitopatologii Roślin Ozdobnych ISK wraz z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego - prof. dr hab. Leszkiem Orlikowskim.

Cel konferencji: Rozszerzający się bardzo szybko międzynarodowy obrót materiałem roślinnym powoduje, że rośnie prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania często w formie latentnej nowych czynników chorobotwórczych nie znanych dotychczas w Polsce. Szybka identyfikacja, poznanie epidemiologii tych patogenów jest podstawą do opracowania metod prowadzących do minimalizacji zagrożeń upraw przez te czynniki. Bardzo istotna jest również wymiana informacji dotyczących nowych zagrożeń wśród pracowników naukowych ochrony roślin w Polsce.

Tematyka konferencji. Na konferencję zgłoszono 53 referaty i postery z 10 ośrodków naukowych w kraju. Zorganizowano 5 Sesji z czego 4 referatowe i jedną posterową. Spośród nowych patogenów w Polsce na uwagę zasługują: wirus nekrozy pomidora, nowe fitoplazmy, Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae, nowy, niezidentyfikowany jeszcze Bacillus sp.na cantedeskii,Burkholderia gladiolorum na eustomie, Fusarium langsethiae na zbożach, Phytophthora cryptogea na altremerii, gatunki Phytophthora w uprawie gruntowej roślin ozdobnych, Trichoderma aggresivum w uprawie pieczarek. Bardzo interesujący był referat o roli komórek granicznych korzeni w interakcji roślina-mikroorganizm oraz postęp w zakresie badań nad mikroorganizmami mikorytycznymi przydatnymi do produkcji szczepionek. Uczestnicy konferencji zaprezentowali również dane nad możliwością zwalczania patogenów roślin poprzez stosowanie wyciągów roślinnych i środków ochrony roślin.

Zamierzenia przyszłościowe: Przeprowadzono dyskusję nad celowością organizowania konferencji dotyczących w/w tematyki. Zebrani uznali za celowe powołania sekcji „Nowe patogeny roślin” w ramach PTFit. W tej sprawie zostanie wystosowane pismo do Zarządu Głównego PTFit.

Dostępne materiały z konferencji: Organizatorzy konferencji opublikowali „Streszczenia” referatów i posterów, które otrzymali wszyscy uczestnicy. Prace naukowe z konferencji opublikowane będą w Zeszytach Probl. Post. Nauk Rol. w 2008 roku.

Kontakt: Leszek.Orlikowski@insad.pl                                                    Fotoreportaż

 Powrót do listy aktualnosci: 2008
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >