Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Wrzesień
 

 

UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA PROFESORA DR. SZCZEPANA ALEKSANDRA PIENIĄŻKA.
Skierniewice, 9 września 2008 r. godzina 11.00


 W dniu 9 września 2008 roku, dzień po pogrzebie, w Gmachu Głównym Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach odbyła się Uroczystość Pożegnania Profesora dr. Szczepana A. Pieniążka.

Hołd Wielkiemu Profesorowi złożyli licznie przybyli na uroczystości pożegnalne znamienici goście, przyjaciele, współpracownicy, uczniowie, pracownicy ISK. Wśród gości byli posłowie, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Polskiej Akademii Nauk, władz miasta i Rady Miejskiej Skierniewic, Starostwa Powiatu skierniewickiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach, Instytutu Agrofizyki PAN im. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołątaja w Krakowie, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, Związku Sadowników Polskich, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego w Poznaniu, Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawowych w Słupi Wielkiej, Sadowniczych Zakładów Doświadczalnych, wydawnictwa PlantPress, sadownicy,  przedstawiciele firm, dziennikarze. Honorowymi gośćmi była rodzina Prof. Szczepana A. Pieniążka, córka Emilia Mroczkowska wraz z mężem Tomaszem Mroczkowskim. Pani Emilia Mroczkowska przekazała Instytutowi, na ręce dyrektora ISK Prof. dr hab. Danuty M. Goszczyńskiej dyplomy doktoratów Honoris Causa Prof. S. A. Pieniążka oraz pamiątkowy album fotograficzny dotyczący XIX Międzynarodowego Kongresu Ogrodniczego w 1974 r.

 Uroczystość Pożegnania Profesora Szczepana A. Pieniążka przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze. Dyrektor ISK Prof. Danuta M. Goszczyńska rozpoczęła uroczystość od wprowadzenia, przy wtórze werbli, sztandaru Instytutu, a następnie obecni goście uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Profesora S. A. Pieniążka, twórcy Instytutu i nowoczesnego polskiego sadownictwa.

 Uroczystość prowadził prof. dr hab. Edward Żurawicz. Udzielił on głosu czterdziestu mówcom, którzy wspominali i oddawali cześć wielkiemu Profesorowi. Byliśmy świadkami pięknych i wzruszających momentów uroczystości. Wszyscy zapamiętają odtworzenie archiwalnego nagrania z wystąpieniem Prof. Szczepana Pieniążka z obchodów jego 80-tych urodzin. Na nagraniu tym Profesor sam przedstawił swój życiorys i przekazał przesłanie do przyszłych pokoleń sadowników.

Wystąpienia gości podkreślały osiągnięcia i dorobek zmarłego. Uczestnicy uroczystości zachowają w pamięci Profesora Szczepana Pieniążka, jako znakomitego organizatora badań naukowych, świetnego popularyzatora wiedzy sadowniczej obdarzonego rzadko spotykanym talentem do nawiązywania współpracy z otoczeniem, człowieka nadzwyczaj pracowitego, obdarzonego odwagą, a zarazem skromnego, serdecznego, ciepłego i pomagającego ludziom.

W pięknym podsumowaniu uroczystości prof. Tadeusz Hołubowicz powiedział „ Profesor miał wizję, dlatego udało mu się w trudnych czasach stworzyć nie tylko naukę, ale i nowoczesne sadownictwo. Profesor wpłynął na polską kulturę i na rozwój naszego kraju”. Sadownik, Pan mgr Jan Mączewski w literackiej przenośni działalność Profesora S. A. Pieniążka  porównał „do zaczynu, który jest najważniejszym składnikiem przy wypieku chleba”.

Podczas trwania uroczystości, była wyłożona księga kondolencyjna Profesora Pieniążka, do której wpisywało się wiele osób. Uroczystości pożegnalnej towarzyszył koncert w wykonaniu młodych artystów, studentów Akademii Muzycznej w Łodzi; Aleksandry Szurgot – skrzypce, Konrada Salwińskiego – akordeon. Wykonali oni utwory J. S. Bacha, T. Cacciniego i G. F. Hendla. Utwory muzyczne zagrane podczas uroczystości, dopowiedziały to, czego nie mogły słowa, oddały smutek, żal i zadumę w związku z koniecznością pożegnania Wielkiego Człowieka.

Przybyli goście mogli również zapoznać się z wystawionymi pamiątkami, licznymi dyplomami, publikacjami, książkami i  zapiskami Profesora. Pamiątkom towarzyszyła wystawa zdjęć Profesora S. A. Pieniążka.


Podczas zakończenia Uroczystości wystąpiono z inicjatywą o zmianę nazwy Instytutu na „Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka” oraz utworzenia fundacji na rzecz budowy pomnika poświęconego Profesorowi.

Uroczystości pożegnalnej towarzyszyło Radio Dla Ciebie (101MHz Warszawa), Radio Łódź, Radio Victoria, Radio RSC. Podczas trwania uroczystości odbyła się bezpośrednia transmisja w Radio Dla Ciebie prowadzona przez dziennikarza Piotra Łosia. Wielu uczestników udzieliło obszernych wywiadów dla poszczególnych stacji radiowych.
 
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa składa wszystkim uczestnikom podziękowania za udział w uroczystościach oraz kondolencje, wyrazy pamięci i szacunku dla Prof. Szczepana A. Pieniążka.

Organizatorzy uroczystości dziękują za pomoc finansową: Panu mgr. Andrzejowi  Kostusiakowi, firmie BASF Polska Sp. z o.o., Bayer Sp. z o.o., Agrosimex Sp. z o.o., Zakładowi Zaopatrzenia Ogrodniczego WARKA Sp. z o.o., Stowarzyszeniu Polskich Szkółkarzy.

Fotoreportaż

Foto: Ryszard Sałuda, Jolanta Klemba, Zbigniew Gradowski/Estet


Sponsorzy

            
     

 

 Powrót do listy aktualnosci: 2008
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >