Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Wrzesień
 

 Wizyta Sergio Semona.
Skierniewice, 17 września 2008 r.


 W dniu 17 września 2008 r. Zakład Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa gościł Pana Sergio Semona - specjalistę odpowiedzialnego za udzielanie ochrony odmianom roślin sadowniczych we Wspólnotowym Urzędzie Ochrony Odmian Roślin Sadowniczych UE (CPVO) w Angers. Gościowi towarzyszyli: Pani dr Julia Borys i mgr Józef Perczak - pracownicy Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Celem wizyty było zapoznanie się z zasobami genowymi roślin sadowniczych zgromadzonymi w Instytucie oraz problematyką hodowli i oceny nowych odmian. W imieniu Dyrekcji gości powitał prof. dr hab. Lech Michalczuk, który w krótkiej prezentacji przedstawił działalność oraz ważniejsze osiągnięcia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Większą część wizyty w ISK gość poświęcił zwiedzaniu kolekcji jabłoni i maliny oraz doświadczeń odmianowych. Wizyta gościa miała  związek ze staraniami Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych o akredytację na badania nowych odmian roślin sadowniczych, których wyniki byłyby uznawane przez UE. Gość wyraził uznanie dla wysokiego poziomu prowadzonych prac hodowlanych i dużej ilości taksonów roślin sadowniczych zgromadzonych w instytutowych kolekcjach. Obiektem zwiedzania były: kolekcja jabłoni i maliny oraz doświadczenia hodowlane w Sadzie Pomologicznym, nasadzenia hodowlane i odmianowe oraz kolekcje gruszy, wiśni, czereśni, leszczyny i mało znanych gatunków sadowniczych - w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach, a także Ekologiczny Sad Doświadczalny w Nowym Dworze.

 

     Powrót do listy aktualnosci: 2008
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >