Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Październik
 

 

II Europejskie Forum Młodych Rolników
Skierniewice, 11 października 2008 r.


 

W dniach 9-12 października 2008 r. w Hotelu Ossa koło Białej Rawskiej odbyło się II Europejskie Forum Młodych Rolników zorganizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi wspólnie z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa aktywnie uczestniczył w II Europejskim Forum Młodych Rolników.

 Forum Młodych Rolników to impreza promująca dorobek polskiego i regionalnego rolnictwa na arenie europejskiej. Jej celem była wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie wspierania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, a także poszerzanie wiedzy fachowej oraz nawiązywanie kontaktów przez młodych rolników. Uczestnicy Forum mieli możliwość wysłuchania wykładów teoretycznych oraz zwiedzenia gospodarstw rolnych prowadzących działalność związaną z tematem poszczególnych grup warsztatowych. Pracownicy naukowi ISK podczas trwania drugiego dnia Forum wygłosili w ykłady tematyczne: dr inż. Krzysztof Zmarlicki - „Wyzwania dla producentów owoców w Europie, w kontekście postępujących zmian na globalnym rynku”, a prof. dr hab. Mieczysław Grzesik - „Energia odnawialna i możliwości pozyskiwania surowców”.

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w dniu 11 października br. w Skierniewicach gościł jedną z grup uczestników Forum, a mianowicie III Grupę – sadownictwo. Młodzi sadownicy zapoznali się z strukturą i działalnością Instytutu przedstawioną przez z-cę Dyrektora ds. naukowych, prof. dr hab. Edwarda Żurawicza. Goście mieli możliwość poznać i porozmawiać z pracownikami naukowymi Instytutu, którzy reprezentowali różne dziedziny  sadownictwa oraz zwiedzić Pracownię Bezpieczeństwa Żywności, kompleks laboratoryjno – szklarniowy, Pracownię Przechowalnictwa, Zakład Agroinżynierii, Pracownię Niekonwencjonalnych Metod Hodowli oraz zwiedzić kolekcję Zakładu Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa.
  

Fotoreportaż

 


Foto: Jolanta Klemba, Ryszard SałudaPowrót do listy aktualnosci: 2008
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >