Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Marzec
 

 Konferencja Prasowa dotycząca projektu ‘EkoTechProdukt’.
Warszawa, MRiRW, 20 marca 2009r.


W dniu 20 marca 2009 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Konferencja prasowa odbyła się związku z rozpoczęciem realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych” AKRONIM: EkoTechProdukt, który w drodze konkursu, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przez UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1.

W konferencji prasowej uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych departamentów MRiRW, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, uczelni wyższych, jednostek badawczych oraz prasy.

 Głównym celem projektu ‘EkoTechProdukt’ jest stworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorców z sektora rolnictwa ekologicznego. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez opracowanie i wprowadzenie do praktyki innowacyjnych rozwiązań dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych. Oczekuje się, że projekt przyczyni się do zwiększenia ekologicznej produkcji owoców i materiału szkółkarskiego w Polsce, a także do poprawy jej opłacalności. Ważnym aspektem projektu będzie określenie wpływu spożywanych owoców, wytworzonych metodami ekologicznymi, na zdrowie człowieka.

Budżet projektu ‘EkoTechProdukt’ wynosi 22.8 mln. złotych i będzie realizowany przez okres pięciu lat. Projekt realizowany będzie przez konsorcjum składające się z dwóch partnerów: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (wnioskodawca projektu, koordynator i główny wykonawca zadań badawczo-rozwojowych), oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi ( prowadzący analizy charakterystyki prozdrowotnej owoców wyprodukowanych z zastosowaniem środków opracowanych w czasie trwania projektu, pod kątem oceny klinicznej pacjentów).

Kierownikiem projektu jest Pani dr Lidia Sas-Paszt, a koordynatorem projektu - dr Eligio Malusa.

       

Fotoreportaż

Foto: Ryszard SałudaPowrót do listy aktualnosci: 2009
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >