Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Maj
 

 

Warsztaty – Workshop “Opportunities for increased processed fruit consumption through innovative processing and quality management”
28 – 29 maja, 2009 r. Skierniewice


 W warsztatach, jakie miały miejsce w Skierniewicach w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, w dniach 28-29 maja br. zorganizowane były w ramach projektu ISAFRUIT - European Integrated Research Project (FP6-FOOD 016279-2).

W warsztatach udział wzięło 81 osób reprezentujących sferę nauki i przemysł przetwórczy. Spotkanie rozpoczęło się od referatu Prof. Janusza Czapskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który omówił stan badań prowadzonych w Polsce w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw. Zakres tematyki warsztatów był bardzo szeroki i obejmował sferę jakości surowca, technologii przerobu oraz efektów zdrowotnych spożywanych owoców i warzyw. Łącznie wygłoszono 10 referatów plenarnych, 10 doniesień naukowych i zaprezentowano 31 posterów. Warsztaty były znakomitą okazją do konfrontacji osiągnięć młodych pracowników naukowych z kraju z tymi, jakie prezentowali eksperci biorący udział w realizacji 3 grantów finansowanych przez Komisję Europejską tj. „Flavo” (referat prof. Oszmiańskiego), „Isafruit” (referaty kierowników 4 pakietów roboczych filaru dotyczącego przetwórstwa) i „Novel Q”(referat dyr. Dussaud). Zdaniem uczestników spotkanie tego rodzaju było bardzo potrzebne jako przyczynek do integracji w ramach europejskiej przestrzeni badawczej.

Foto: Ryszard Sałuda

dr Ronan Gormley z Ashtown
Ford Research Centre
(TEAGASC), Ireland,
prof. dr hab. W. Płocharski,
prof. dr hab. E. Żurawicz

 
prof. dr hab. J. Czapski,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powrót do listy aktualnosci: 2009
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >