Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Maj
 

 

Zmiana nazwy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
11 maja 2009 r.


6 maja 2009 roku w Dzienniku Ustaw Nr 68 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy naszego Instytutu. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa zmienił nazwę na Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka. Rozporządzenie wchodzi w życie od 21 maja 2009 r.
Zmianę nazwy zainicjowała Rada Naukowa ISK i było to jedno z przedsięwzięć podjętych w ramach obchodów w naszym mieście w Skierniewicach, Roku Prof. A. Szczepana Pieniążka.

W latach 1950–1951 Ministerstwo Rolnictwa w ramach reorganizacji Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach postanowiło utworzyć kilka mniejszych jednostek, w tym Instytut Sadownictwa w Skierniewicach. Zadanie to powierzono Profesorowi Szczepanowi A. Pieniążkowi. Instytut, początkowo jako Instytut Sadownictwa powołano do życia 23 stycznia 1951 roku, a Profesor Szczepan Pieniążek został mianowany jego dyrektorem. Od roku 1967 w Instytucie Sadownictwa zaczęto rozwijać badania z zakresu kwiaciarstwa i dlatego w roku 1978 przemianowano go na Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa.
Początkowo Dyrekcja i pracownie Instytutu mieściły się w budynkach Zakładu Sadownictwa SGGW w Osadzie Pałacowej w Skierniewicach. W 1956 roku oddano do użytku nowo wybudowane gmachy przy ul. Pomologicznej 18.

Prof. Szczepan A. Pieniążek był założycielem Instytutu i jego długoletnim dyrektorem (1951-1983). Rozpoczętą przez niego intensyfikację produkcji sadowniczej kontynuowali kolejni dyrektorzy: prof. dr Hab. Stanisław W. Zagaja (1984-1990) i prof. dr hab. Edward Lange (1991-1997). Obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska.

 

 Powrót do listy aktualnosci: 2009
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >