Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Wrzesień
 

  Ogólnopolskie Dożynki Ogrodnicze, XXXII Skierniewickie  Święto Kwiatów Owoców i Warzyw
19-20 września, 2009r., Skierniewice


W dniach 19-20 września 2009 r. po raz trzydziesty drugi zorganizowano Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw. Tegoroczne obchody święta w dużej części poświęcone były pamięci Profesora Szczepana A. Pieniążka, któremu mieszkańcy Skierniewic nadali tytuł Honorowego Obywatela Miasta, a rok 2009 został ogłoszony Rokiem Profesora Szczepana A. Pieniążka.

 Głównym wydarzeniem pierwszego dnia obchodów Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw było odsłonięcie pomnika Profesora, autorstwa Włodzimierza Wasilewskiego, usytuowanego przy siedzibie Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka. W uroczystości brali udział: licznie zgromadzona rodzina Profesora wraz z  córką Emilią Mroczkowską z mężem, Prezydent Skierniewic, Dyrekcja i pracownicy Instytutu oraz zaproszeni goście m. in.: Pan Krzysztof Nerć Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk.

Również w Rynku Miejskim przed Ratuszem stanął pomnik – Ławeczka Profesora Pieniążka autorstwa Roberta Sobocińskiego, której odsłonięcie uświetniło sobotnie oficjalne otwarcie Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw. Dodatkowo, w ramach kampanii informacyjnej  poświęconej życiu i działalności Profesora prowadzonej  w Skierniewicach, Instytut zaprezentował wystawę pamiątek po Profesorze Pieniążku, na którą składały się: portrety, zdjęcia, albumy, ordery, medale, dyplomy, rękopisy, listy, publikacje oraz książki z dedykacjami.
Niemalże równocześnie, obok sobotnich uroczystości poświęconych Profesorowi,  Pani Wiceprezydent Beata Jabłońska dokonała uroczystego otwarcia XII Targów Ogrodniczo – Rolnych w nowej Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Pomologicznej 8, gdzie Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa zaprezentował wystawę pt. „Zaczarowane ogrody”. Wystawę zaprojektowała i przygotowała Pani mgr inż. Ewa Taczanowska wspólnie z pracownikami Zakładu Upowszechniania i Promocji ISK. Składały się na nią drzewa, krzewy i rośliny z Kwiaciarskiego Zakładu Doświadczalnego ISK w Nowym Dworze, owoce Oddziału Sadownictwa ISK oraz produkty pszczelarskie Oddziału Pszczelnictwa ISK w Puławach. Wystawom towarzyszył kiermasz wydawnictw Instytutu z dziedziny  sadownictwa i kwiaciarstwa.

 W imieniu Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka Pani dr Barbara Michalczuk przyjęła nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczoną z okazji XII Targów Ogrodniczo – Rolnych.
Wzorem lat ubiegłych, podczas dwudniowych dyżurów, specjaliści Instytutu służyli fachową poradą oraz wygłaszali liczne pogadanki z zakresu sadownictwa, kwiaciarstwa i pszczelnictwa.

Obok prezentacji owoców, kwiatów i krzewów ozdobnych i produktów pszczelarskich Instytut przedstawił wiodące programy unijne, których jest koordynatorem: „Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych – EkoTechProdukt”, „Żywność i żywienie XXI wieku” oraz Projekt  Zintegrowany "ISAFRUIT" w ramach  - 6 PR UE pt.: „Zwiększanie spożycia owoców poprzez międzydyscyplinarne podejście prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktu za pomocą zrównoważonych i bezpiecznych dla środowiska  metod”.

 W czasie trwania wystawy Instytut zorganizował i przeprowadził konkurs plastyczno – rysunkowy dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Historia jabłka”, a wystawa prac pokonkursowych zorganizowana na hali OSiR cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

SPROSTOWANIE

W relacji z odsłonięcia pomnika Profesora Szczepana A. Pieniążka przed Gmachem Głównym Instytutu, w ramach obchodów XXXII Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw, wśród gości uczestniczących w tym wydarzeniu pomyłkowo wymieniono Pana Normana Pieniążka.

Oświadczam, że Pan Norman Pieniążek nie uczestniczył w uroczystościach, a zaistniała pomyłka w tekście nie była związana z żadnymi złymi intencjami, natomiast wyniknęła z błędu redakcyjnego.

Pana Normana Pieniążka przepraszam za zaistniałą pomyłkę.
 
Tekst wiadomości poprawiono i zmieniono w dniu 26.10.2009 r.

Redaktor strony internetowej Instytutu – dr Barbara Michalczuk

PROGRAM
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w ramach obchodów
XXXII SKIERNIEWICKIEGO ŚWIĘTA KWIATÓW OWOCÓW I WARZYW 
19-20 września 2009
 

Fotoreportaże

 Powrót do listy aktualnosci: 2009
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >