Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Aktualności i Ważne Wydarzenia

Wrzesień
 

 

Wizyta Dr. Antonio Di Giulio – Head of Unit Food, Heath, Well being, Komisja Europejska
23 września, 2009, Skierniewice

 


 23 września br. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka gościł przedstawiciela Generalnej Dyrekcji ds. Badań Naukowych w Komisji Europejskiej – dr. Antonio Di Giulio. Wizyta związana była z Dniem Informacyjnym tematu Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia w 7 Programie Ramowym, którego koordynatorem jest mgr Bożena Podlaska.

Pani Dyrektor prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska serdecznie przywitała zgromadzonych gości, natomiast prof. dr hab. Edward Żurawicz, w krótkiej prezentacji przedstawił strukturę organizacyjną, działalność naukową oraz osiągnięcia Instytutu. Dr Lidia Paszt – Sas oraz prof. dr hab. Lech Michalczuk przedstawili zebranym obecnie realizowane przez Instytut projekty badacze współfinansowane przez Unię Europejską. W trakcie spotkania dr Antonio Di Giulio zapoznał się z zapleczem badawczym ISK zwiedzając Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, gdzie dr Paweł Wawrzyńczak zaprezentował zbiór kombajnowy śliwy, oraz kilka Zakładów Badawczych i laboratoriów m.in. Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych, Zakład Badania Bezpieczeństwa  Żywności, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców, Kompleks Szklarniowy. W spotkaniu z pracownikami naukowymi Instytutu, w sali konferencyjnej, Gość przedstawił założenia 7 Programu Ramowego oraz zaprosił uczestników do dyskusji.

 W spotkaniu udział wzięli pracownicy naukowi ISK, prof. dr hab. D. M. Goszczyńska, prof. dr hab. E. Żurawicz, prof. dr hab. E. Grzesik, prof. dr hab. L. Michalczuk, dr L. Paszt Sas, dr K. Rutkowski, dr E. Rozpara, dr G. Doruchowski oraz mgr Bożena Podlaska z Krajowego Punktu Kontaktowego oraz dr hab. Barbara Wróblewska i dr hab. Jerzy Juskiewicz z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań nad Żywnością PAN z Olsztyna.

7PR jest programem siedmioletnim (2007-2013), którego celem jest budowa europejskiej biogospodarki opartej na wiedzy poprzez połączenie nauki, przemysłu i innych zainteresowanych stron w celu wykorzystania nowych możliwości badawczych związanych z wyzwaniami natury społecznej, środowiskowej i gospodarczej, m.in. rosnącym popytem na bezpieczniejszą, zdrowszą i lepszą jakościowo żywność. W przypadku tematu Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz  Biotechnologia, badania koncentrują się m.in. na następujących kwestiach: żyzność gleby, ulepszone rośliny uprawne i systemy produkcyjne, w całej ich różnorodności, łącznie z rolnictwem ekologicznym, programami produkcji rolnej wysokiej jakości oraz monitorowaniem i oceną wpływu organizmów zmodyfikowanych genetycznie na środowisko i ludzi oraz zdrowie roślin.

Fotoreportaż
                  Powrót do listy aktualnosci: 2009
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >