Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Projekty finansowane przez MRiRW
Zakończone projekty finansowane przez MNiSW
Obrony Prac Doktorskich
Studia Doktoranckie
Studia Podyplomowe
Branżowy Punkt Kontaktowy
Publikacje Naukowe
Wydawnictwa
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research
Katalog Biblioteki-Oddział Sadownictwa
Własność Intelektualna
Odmiany Hodowli ISK
Powódź 2010
Szkolenia
Zamówienia Publiczne
Informacje dla pracowników ISK
Archiwum ogłoszeń


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Branżowy Punkt Kontaktowy
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej został powołany w marcu 2000 r. w miejsce działającego Lokalnego Punktu Kontaktowego. Działa w ramach Sieci Punktów Kontaktowych, których celem jest zwiększenie udziału polskich podmiotów w programach Unii Europejskiej, w szczególności poprzez świadczenie usług doradczych i promocji tych programów w społeczności naukowców i przedsiębiorców.

Zakres działania BPK

  • upowszechnianie informacji o strukturze i celach Programów Ramowych

  • gromadzenie informacji o projektach zgłaszanych do konkursów oraz przyjętych do realizacji

  • organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych

  • pomoc w poszukiwaniu partnerów do wspólnych projektów

  • współpraca z władzami miasta i regionu

Kontakt:

mgr Agnieszka Pełka  Agnieszka.Pelka@insad.pl
tel. (046) 8332021 w.306

mgr Barbara Klimczyk   Barbara.Klimczyk@insad.pl

Ważniejsze linki

Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR WWW.6pr.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy WWW.uni.lodz.pl/regionalny

Strona CORDIS WWW.cordis.lu

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >