Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Projekty finansowane przez MRiRW
Zakończone projekty finansowane przez MNiSW
Obrony Prac Doktorskich
Studia Doktoranckie
Studia Podyplomowe
Branżowy Punkt Kontaktowy
Publikacje Naukowe
Wydawnictwa
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research
Katalog Biblioteki-Oddział Sadownictwa
Własność Intelektualna
Odmiany Hodowli ISK
Powódź 2010
Szkolenia
Zamówienia Publiczne
Informacje dla pracowników ISK
Archiwum ogłoszeń


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Ekologiczny Sad Doświadczalny

 Koordynator projektu: dr Elżbieta Rozpara

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Zakład Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa
96 -100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
Tel. Centrala:  046 833 20 21
Fax:  046 833 32 28      e-mail:  zozgis@insad.pl

 Wiosną 2004 roku w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach rozpoczęto realizację wieloletniego programu badawczego pt. ‘Badanie biologicznych i agrotechnicznych aspektów ekologicznej uprawy roślin sadowniczych’. Dla potrzeb tego projektu założono pierwszy w Polsce ‘Ekologiczny Sad Doświadczalny’. Są w nim prowadzone kompleksowe badania związane z ekologiczną produkcją owoców. Sad zlokalizowany jest w miejscowości Nowy Dwór Parcela, w odległości ok. 15 km od Skierniewic. Powierzchnia sadu wynosi około 5 ha. Sad jest położony w pobliżu dużego kompleksu leśnego, z dala od przemysłu oraz arterii komunikacyjnych. Okoliczne grunty należą do indywidualnych rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne, w których stosuje się przede wszystkim organiczne nawożenie gleby. Nawozy mineralne oraz środki ochrony roślin stosuje się tam w minimalnych ilościach. Teren wybrany pod sad, wg jednostki certyfikującej – ‘Ekogwarancja’ PTRE w Lublinie, spełnia wszelkie wymogi stawiane tego rodzaju przedsięwzięciom.
Wiosną 2004 roku posadzono pierwsze doświadczenia z oceną przydatności do uprawy ekologicznej różnych gatunków i odmian roślin sadowniczych oraz sposobów utrzymania gleby na ekologicznej plantacji. Wiosną 2005 roku założono kolejne doświadczenia, tym razem z zakresu ochrony roślin sadowniczych przed chorobami i szkodnikami.
Gleba w rzędach utrzymywana jest w czarnym ugorze mechanicznym przy użyciu glebogryzarki i płytko spulchniającego urządzenia. Dla zachowania bioróżnorodności w międzyrzędziach wprowadzono murawę z samosiewu. Ten sposób utrzymania gleby jest porównywany do murawy, stosowanej powszechnie w sadach towarowych. W rzędach drzew stosowane są również różne rodzaje ściółek oraz nisko rosnące rośliny okrywowe: koniczyna biała, facelia, aksamitka.
 

 Fotogaleria

SPRAWOZDANIA
z badań podstawowych prowadzonych w 2008/2009 r. na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie sadownictwa

 

 

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >