Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Projekty finansowane przez MRiRW
Zakończone projekty finansowane przez MNiSW
Obrony Prac Doktorskich
Studia Doktoranckie
Studia Podyplomowe
Branżowy Punkt Kontaktowy
Publikacje Naukowe
Wydawnictwa
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research
Katalog Biblioteki-Oddział Sadownictwa
Własność Intelektualna
Odmiany Hodowli ISK
Powódź 2010
Szkolenia
Zamówienia Publiczne
Informacje dla pracowników ISK
Archiwum ogłoszeń


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


CENTRUM DOSKONAŁOŚCI „HortiTech”

 

CENTRUM  DOSKONAŁOŚCI  „HortiTech”  

Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
                          tel. (046) 833-20-21
                          fax. (046) 833-32-28
Koordynator: prof. dr hab. Lech Michalczuk
            tel. (046) 834-53-50
            fax. (046) 833-42-26
            e-mail: Lech.Michalczuk@insad.pl
            
            Centrum Doskonałości HortiTech zostało wyłonione w drodze konkursu i zatwierdzone przez Ministra Nauki i Informatyzacji decyzją z dnia 18 listopada 2004r. CD HortiTech współpracuje z CZT AgroTech w realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych z zakresu ogrodnictwa, wykorzystując w tym celu potencjał kadrowy, zaplecze laboratoryjne oraz doświadczenie zespołów badawczych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, przy współpracy z partnerami z przemysłu oraz sieciami Centrów Doskonałości.
            W pracach badawczych HortiTech wykorzystywane są innowacyjne rozwiązania z zakresu biologii molekularnej, biotechnologii i bioinżynierii, fizjologii roślin i ekologii, a także inżynierii rolniczej, agrotechniki i chemii rolnej. Głównym efektem końcowym prac będzie poprawa jakości owoców i warzyw, a przez to poprawa zdrowia konsumentów, zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na środowisko oraz nowe produkty, na które istnieje zapotrzebowanie zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim. Cele te są zgodne z priorytetowymi dla gospodarki obszarami, takimi jak zdrowie i życie oraz ekologia. Program działania CD HortiTech jest spójny z zapisami Narodowego Planu Rozwoju oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – w zakresie obszaru priorytetowego: biotechnologia, bioinżynieria, postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska. Jest on także zgodny z Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.
            Wszystkie priorytety realizowane w przyszłości w ramach przygotowanego programu i współfinansowane z funduszy strukturalnych będą uwzględniały założenia polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie:

  • zrównoważonego rozwoju,
  • ochrony środowiska,
  • równości szans,
  • społeczeństwa informatycznego.


      
Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >