Projekt Badawczy HortiEnergia
Konsorcjum
Struktura projektu
Aktualności
Upowszechnianie
Kontakt
Polecane strony


Projekt Badawczy HortiEnergia

 

Projekt Badawczy:
Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych

Akronim: HortiEnergia

Projekt badawczy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1.

Umowa nr WND-POIG.01.03.01-10-115/09

Celem projektu jest wykorzystanie nadwyżki energii w produkcyjnych tunelach foliowych poprzez opracowanie technologii jej magazynowania w akumulatorach glebowych i cieczowych.

Uzyskane wyniki badań będą podstawą do opracowania wytycznych konstrukcyjno-eksploatacyjnych dla wytwórców wyposażenia obiektów ogrodniczych oraz dla producentów upraw pod osłonami.

Drukuj Wyślij
© Copyright 2010 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt:Webmaster