Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Siedziba
Dyrekcja
Rada Naukowa
Oddział Sadownictwa
Oddział Roślin Ozdobnych
Oddział Pszczelnictwa
Działy Wspomagające Naukę
Działy Administracyjne
Sady Doświadczalne
Centra


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Działy Wspomagające Naukę


1. Zakład Upowszechniania i Promocji
Kierownik: dr Barbara Michalczuk
Adres:
ul. Reymonta 18
96-100 SKIERNIEWICE
tel. : 46 8325750 i telefony centrali ISK
e-mail: upow@insad.pl

Zakład Upowszechniania Postępu prowadzi i planuje upowszechnianie wiedzy i postępu w zakresie sadownictwa, kwiaciarstwa i pszczelnictwa oraz zajmuje się organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego ogrodniczej kadry inżynieryjno-technicznej z całego kraju, a także opracowaniem i wydawaniem wydawnictw Instytutu.

 • Pracownia Upowszechniania

  Kierownik:
  mgr inż. Jerzy Mochecki
  e-mail:  Jerzy.Mochecki@insad.pl
  mgr inż. Teresa Ligocka, inż. Halina Pietrzkowska, mgr inż. Krystyna Klepaczko, mgr inż. Ireneusz Czuj

  Pracownia Upowszechniania zajmuje się upowszechnianiem wiedzy i postępu w zakresie sadownictwa, kwiaciarstwa i pszczelnictwa oraz organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego ogrodniczej kadry inżynieryjno-technicznej z całego kraju, opracowywaniem i wydawaniem wydawnictw Instytutu, organizacją konferencji, seminariów itp.
 • Pracownia Informacji i Promocji
  Kierownik: dr Barbara Michalczuk
  Rzecznik prasowy
  e-mail:
  Barbara.Michalczuk@insad.pl
  mgr Jadwiga Łyś, mgr Lidia Sałuda

2. Zakład Planowania i Dokumentacji Naukowej
Kierownik: dr Danuta Kucharska
e-mail: Danuta.Kucharska@insad.pl

Zakład zajmuje się planowaniem naukowym, sprawozdawczością naukową, normalizacją, prowadzeniem biblioteki i dokumentacji prac badawczych, popularnonaukowych i innych oraz merytorycznym nadzorem programu wieloletniego.

3. Dział Współpracy Międzynarodowej i Programów Europejskich
Kierownik: mgr Agnieszka Pełka
e-mail: Agnieszka.Pelka@insad.pl
mgr Barbara Klimczyk

Dział Współpracy Międzynarodowej i Programów Europejskich, zajmuje się przyjmowaniem wniosków na służbowe wyjazdy zagraniczne pracowników Instytutu, upowszechnianiem informacji o strukturze i celach Programów Europejskich. Współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wniosków i umów bilateralnych na dofinansowanie Projektów Badawczych. Prowadzi rozliczenie Europejskich Projektów Badawczych, organizuje szkolenia i spotkania informacyjne.

 

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >