Kondolencje-Wspomnienia
Prof. Szczepan A. Pieniążek
Wspomnienia
Uroczystości Pożegnania Profesora Szczepana A. Pieniążka
Facts and comments
Strona Głowna ISK


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Kondolencje

Prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska
Dyrektor
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice

Szanowna Pani


Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci nadzwyczajnego człowieka – prof. dr hab. Szczepana Pieniążka.

Ten wspaniały człowiek rozwinął polskie sadownictwo tak, iż obecnie osiągnęło poziom światowy. Jego pasja, zaangażowanie w pracę i kontakty międzynarodowe pomogły rozwinąć się naszej obecnej kadrze naukowej, nie tylko w dziedzinie sadownictwa. Wiedza i praca Pana Profesora długo będzie „owocować”  na naszych sadach.

Składamy głębokie wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego Pana Profesora

w imieniu pracowników Bayer Crop Science,
Iwona Krych-Stec
Zarządzająca Uprawami Sadownictwo/Warzywnictwo


Drukuj Wyślij
© Copyright 2008 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >