Kondolencje-Wspomnienia
Prof. Szczepan A. Pieniążek
Wspomnienia
Uroczystości Pożegnania Profesora Szczepana A. Pieniążka
Facts and comments
Strona Głowna ISK


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Kondolencje

  Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne
ul. Wojska Polskiego 71 c, 60-625 Poznań, Poland
Tel. (+48) 61 8487708
Tel./fax (+48) 61 8487711                  e-mail:
mmanka@up.poznan.pl     
      

PTFit/ZG/34/2008

Wielce Szanowna Pani
Prof. dr hab. Danuta Goszczyńska
Dyrektor
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Skierniewice
 

Wielce Szanowna Pani Dyrektor,


Dowiedziawszy się z wielkim smutkiem o śmierci naszego Mistrza, Pana Profesora dr. Szczepana A. Pieniążka, pragnę w imieniu Zarządu Głównego oraz członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, przekazać na ręce Pani Dyrektor wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Świętej pamięci Profesor był wybitnym naukowcem i wspaniałym Człowiekiem. Położył wielkie zasługi dla rozwoju polskiej fitopatologii, przyczyniając się do wykształcenia – w kraju i zagranicą – dziesiątków specjalistów, którzy dziś stanowią znakomitą kadrę naukową w naszej dziedzinie.

Jego odejście stanowi dla nauki polskiej wielką stratę i głęboko nas zasmuca.

Prosimy zarazem o przekazanie wyrazów współczucia Wielce Szanownej Rodzinie zmarłego Pana Profesora.


                Z wyrazami poważania

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka
członek korespondent PAN


Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
 

Drukuj Wyślij
© Copyright 2008 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >