Kondolencje-Wspomnienia
Prof. Szczepan A. Pieniążek
Wspomnienia
Uroczystości Pożegnania Profesora Szczepana A. Pieniążka
Facts and comments
Strona Głowna ISK


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Kondolencje

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Skierniewice

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana
Profesora zwyczajnego, członka rzecz. PAN
Szczepana A. Pieniążka

Nestora nauki polskiej, wychowawcy wielu pokoleń pracowników nauki i praktyki sadowniczej.
Profesor Szczepan A. Pieniążek – Wybitny Naukowiec i Wspaniały Człowiek pozostanie w pamięci ludzi
nie tylko związanych z nauką i praktyką sadowniczą.

Rodzinie Zmarłego
oraz społeczności Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
składam w imieniu własnym, Rady Naukowej oraz pracowników IHAR
wyrazy głębokiego współczucia

Prof. dr hab. Edward Arseniuk, dyrektor
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Radzików, 2008-07-02

 

Drukuj Wyślij
© Copyright 2008 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >