Kondolencje-Wspomnienia
Prof. Szczepan A. Pieniążek
Wspomnienia
Uroczystości Pożegnania Profesora Szczepana A. Pieniążka
Facts and comments
Strona Głowna ISK


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Kondolencje

Skierniewice, 3.07.2008

Szanowna Pani Dyrektor
Prof. dr hab.  Danuta Goszczyńska
Instytut Sadownictwa I Kwiaciarstwa
w Skierniewicach
ul. Pomologiczna 18

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Szczepana A. Pieniążka, założyciela i wieloletniego Dyrektora Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, członka rzeczywistego i wiceprezesa PAN, znanego na całym świecie wybitnego  uczonego. Profesor Szczepan A. Pieniążek był twórcą potęgi polskiego sadownictwa, wychowawcą wielu pokoleń pracowników naukowych i  praktyków.  Otworzył  na świat polską naukę ogrodniczą.

Profesor Szczepan A. Pieniążek, wielki nauczyciel i wspaniały człowiek, pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

Rodzinie zmarłego oraz społeczności Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa składam w imieniu własnym, Rady Naukowej oraz pracowników Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrektor 
Instytutu Warzywnictwa Im. Emila Chroboczka
Prof. dr hab. Franciszek Adamicki

Drukuj Wyślij
© Copyright 2008 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >