Kondolencje-Wspomnienia
Prof. Szczepan A. Pieniążek
Wspomnienia
Uroczystości Pożegnania Profesora Szczepana A. Pieniążka
Facts and comments
Strona Głowna ISK


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Kondolencje

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

Ś.P. prof. Szczepana Aleksandra Pieniążka

Założyciela i wieloletniego Dyrektora Instytutu Sadownictwa
i Kwiaciarstwa w Skierniewicach,
Honorowego Przewodniczącego Komitetu Nauk Ogrodniczych
Polskiej Akademii Nauk,
Honorowego Członka Międzynarodowego Towarzystwa Ogrodniczego,
Kawalera Krzyża Komandorskiego i Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski

Odszedł od nas wspaniały człowiek,
wybitny naukowiec- botanik, humanista, pedagog i wielki autorytet sadowniczego środowiska naukowego i produkcyjnego.
Popularyzator tematyki sadowniczej, autor wielu cennych książek i publikacji.
Rodzinie, Bliskim Zmarłego oraz współpracownikom składam wyrazy głębokiego współczucia

Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Drukuj Wyślij
© Copyright 2008 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >