Kondolencje-Wspomnienia
Prof. Szczepan A. Pieniążek
Wspomnienia
Uroczystości Pożegnania Profesora Szczepana A. Pieniążka
Facts and comments
Strona Głowna ISK


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Kondolencje

Proszę przyjąć od botanicznego środowiska Wrocławia wyrazy współczucia i żalu z powodu odejścia Pana Profesora Pieniążka.

Zasługi Profesora są wielkie zarówno w zakresie botaniki jak i nauki w ogóle. Dzięki Profesorowi wielu młodych ludzi uzyskało szansę na bliski kontakt z nauką światową. Profesor Pieniążek był Kolegą mojego Mistrza, genetyka i hodowcy roślin, Profesora Szymona Breja z Wyższej Szkoły Rolniczej a później Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Profesora Pieniążka poznawałem niejako z drugiej ręki, z opowieści mojego Mistrza.

Wierzę, że idee Profesora będą kontynuowane w Państwa środowisku, a Jego naukowe osiągnięcia cenione i wykorzystywane dla dalszego postępu.


Przewodniczący Wrocławskiego Oddziału PTB
Dr hab. prof. Romuald Kosina
 

Drukuj Wyślij
© Copyright 2008 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >