Kondolencje-Wspomnienia
Prof. Szczepan A. Pieniążek
Wspomnienia
Uroczystości Pożegnania Profesora Szczepana A. Pieniążka
Facts and comments
Strona Głowna ISK


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Kondolencje

Wisowa, lipiec 2008 r.

Pani
Prof. dr hab. Danuta Goszczyńska
Dyrektor Instytutu Sadownictwa
i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

W dniu 1 lipca z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Szczepana Aleksandra Pieniążka twórcy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach i jego wieloletniego dyrektora.

Prof. dr Szczepan A. Pieniążek dał poznać się jako wspaniały człowiek do końca oddany w sprawie rozwoju nowoczesnego polskiego sadownictwa. Wyrazem jego zainteresowania sprawami wdrażania nowoczesnych technologii w sadownictwie była wizyta w naszym Ośrodku Integrowanej Produkcji Owoców. Mimo swego sędziwego wieku z dużym zainteresowaniem wysłuchał informacji o nowej metodzie produkcji podkreślając jej znaczenie w najbliższej przyszłości dla całego polskiego sadownictwa. Pozostanie w naszej pamięci jako znakomity uczony obdarzony niezwykłą pasją dzięki której stał się wychowawcą wielu pokoleń rodzin sadowniczych.

W osobie Zmarłego Profesora żegnamy twórcę polskiego sadownictwa, wybitnego naukowca o niezwykłej osobowości i skromności, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dołączamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego.

W imieniu Zarządu i Członków
Ośrodka Integrowanej Produkcji Owoców
w Wisowej
 dr Romuald Ozimek


Drukuj Wyślij
© Copyright 2008 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >