Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Strona Główna
Struktura
Działalność Badawcza
Konferencje i Sympozja
Laboratoria
Oferty Wdrożeniowe


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Konferencje i Sympozja Międzynarodowe 2007

 

Cost Action 858 Workshop

 “Vineyard under environmental constraints:
Adaptations to climate change “

Abiotic Stress Ecophysiology and Grape Functional Genomics

Lodz, Poland, October 18-20, 2007

http://www.insad.pl/workshop_cost_858.html

 


 Konferencja grupy roboczej WG 2 – ”Germplasm Resources and Breeding” w ramach COST Akcja 864 “Pome Fruit Health”.
Skierniewice, ISK 31.05 – 01.06.2007

 

 

W dniach 31.05.2007 – 1.06.2007 w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej WG 2 – ”Germplasm Resources and Breeding” w ramach COST Akcja 864 “Pome Fruit Health”. W konferencji udział wzięło 30 osób z krajów Unii Europejskiej (Finlandia, Szwecja, Austria, Węgry, Czechy, Wielka Brytania, Francja, Niemcy), a także Szwajcarii i Izraela. Wygłoszono 13 referatów, których tematyka dotyczyła:

  • hodowli odmian jabłoni w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, w Wadenswil (Szwajcaria), w Dresden-Pillnitz (Niemcy) i w Budapeszcie (Węgry)
  • banku genów w Instytucie Hodowli Roślin Sadowniczych w Dresden-Pillnitz
  • identyfikacji genów ( Vf i Vr) odporności na parcha jabłoni
  • badania molekularnych i biochemicznych mechanizmów odporności przeciwko zarazie ogniowej (Erwinia amylovora)
  • wykorzystania markerów DNA do identyfikacji odmian jabłoni

Hodowla odpornościowa - konwencjonalna, czy z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej, jest procesem bardzo pracochłonnym. Możliwość wykorzystania markerów genetycznych odporności powinna przyspieszyć proces hodowlany. Od wielu lat są prowadzone prace nad mapowaniem genów jabłoni i grusz oraz oceną podatności genotypów na najważniejsze choroby. Ostatnio udało się zlokalizować główne geny QTL u jabłoni. Opracowano także markery mikrosatelitarne dla grusz, a niektóre z nich mogą być wykorzystane w pracach z jabłoniami. Pierwsza mapa sprzężeniowa gruszy azjatyckiej umożliwiła zlokalizowanie alleli odporności na parcha jabłoni (Vn). Ponadto u europejskich grusz zlokalizowano QTL odporności na zarazę ogniową. Dalsze badania dotyczą scharakteryzowania specyficzności QTL odporności na parcha oraz poznania genetycznych podstaw odporności na zarazę ogniową. Należy podkreślić, że najważniejszym elementem uprawy jabłoni i grusz w tzw. systemie zrównoważonym jest wykorzystanie odmian odpornych na choroby.

Fotogaleria


 


 Międzynarodowa Konferencja Euroberry Association (EBA) w ramach COST-Akcji 863.
Skierniewice, ISK 21-23 maja 2007 r.

W dniach 21-23 maja odbyła się w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa Międzynarodowa Konferencja poświecona Euroberry Association (EBA). EBA zostało powołane w ramach COST-Akcji 863 (Euroberry Research: from genomics to sustainable production, quality and health), której wiceprzewodniczącym jest doc. dr hab. Malgorzata Korbin (ISK). Konferencja w Skierniewicach była finansowana przez EU.

 Uczestniczyły w niej 32 osoby z 12 krajów Unii Europejskiej. W trakcie konferencji wygłoszono 20 referatów dotyczących produkcji owoców miękkich w krajach unijnych oraz najważniejszych problemów w uprawie roślin i produkcji owoców, które wymagają ścisłej współpracy nauki z praktyką. Dokonano także przeglądu projektów unijnych realizowanych przez członków Akcji COST 863 w ramach 6 i 7 Programu Ramowego oraz zakresu przyszłych konkursów EU.

W drugim dniu goście spotkali się podczas wycieczki terenowej z przedstawicielami producentów owoców miękkich w Polsce (truskawka, malina, czarna porzeczka, bez czarny i aronia).

Program                                         Fotogaleria

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >