Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
O nas
Profesor dr Szczepan A. Pieniążek
Aktualności i Ważne Wydarzenia
Współpraca Międzynarodowa
Zakłady doświadczalne
Towarzystwa Naukowe
Katalog stron www
E-mail i dane teleadresowe pracowników
Kontakt


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


O nas

 

 Prof. dr Szczepan A. Pieniążek

 

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka jest największym w Polsce centrum badawczym w zakresie sadownictwa, pszczelarstwa i roślin ozdobnych. Oprócz badań w wyżej wymienionych dziedzinach, prowadzi także prace wdrożeniowe i upowszechnieniowe.

Instytut, początkowo jako Instytut Sadownictwa, został utworzony w roku 1951 z inicjatywy Prof. S. A. Pieniążka (na mocy uchwały Prezydium Rządu z dnia 23 stycznia 1951 roku). Od roku 1967 w Instytucie Sadownictwa zaczęto rozwijać badania z zakresu kwiaciarstwa i dlatego w roku 1978 przemianowano go na Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa. W dniu 21 maja 2009 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2009 roku, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa zmienił nazwę na Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka. Zmianę nazwy zainicjowała Rada Naukowa ISK po śmierci Profesora jako jedno z przedsięwzięć podjętych w ramach obchodów w Skierniewicach Roku Profesora Szczepana A. Pieniążka.


Prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska

Instytut podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Siedzibą Instytutu są Skierniewice w województwie łódzkim. Przy Instytucie działa Rada Naukowa, która jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Instytutu.  

Od 1975 roku Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, od 1979 do nadawania stopnia doktora nauk przyrodniczych, a od 1976 r. do prowadzenia przewodów habilitacyjnych i profesorskich.

W 1999 roku w Instytucie powołano Centrum Badawczo-Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin "CBSTOR", w 2003 r. Centrum Doskonałości w Dziedzinie Sadownictwa Zrównoważonego "PomoCentre" oraz Studium Doktoranckie, a w 2004 r. Centrum Zaawansowanych Technologii "AgroTech".

Instytut ma strukturę oddziałową. Oddziałami Instytutu są: Oddział Sadownictwa, Oddział Pszczelnictwa i Oddział Kwiaciarstwa. Siedzibą Centrali Instytutu oraz Oddziałów Sadownictwa i Kwiaciarstwa są Skierniewice w województwie łódzkim, a Oddziału Pszczelnictwa – Puławy w województwie lubelskim. W skład Instytutu wchodzą także dwa Zakłady Doświadczalne (Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach koło Skierniewic i Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Górnej Niwie koło Puław) oraz dwie jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzone na bazie zakładów doświadczalnych (Sadowniczy Zakład Doświadczalny Sp. z o.o. w Brzeznej koło Nowego Sącza i Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Sp. z o.o. w Nowym Dworze koło Skierniewic).

Na koniec roku 2008 ISK zatrudniał 387 osoby, w tym 19 profesorów, 16 docentów, 64 doktorów i 56 asystentów.

Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. dr Szczepan A. Pieniążek (1951-1984), kolejnymi dyrektorami byli prof. dr hab. Stanisław W. Zagaja (1984-1990 i prof. dr hab. Edward Lange (1990-1998). Od roku 1998 Instytutem kieruje prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska.

 

Prof. Szczepan A. Pieniążek, założyciel i pierwszy Dyrektor Instytutu oraz obecny Dyrektor prof. Danuta M. Goszczyńska

21 września 2001, Skierniewice

 

 

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >