Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Siedziba
Dyrekcja
Rada Naukowa
Oddział Sadownictwa
Oddział Roślin Ozdobnych
Oddział Pszczelnictwa
Działy Wspomagające Naukę
Działy Administracyjne
Sady Doświadczalne
Centra


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


PomoCentre

BADAWCZE CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W DZIEDZINIE SADOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO
PomoCentre

www.pomocentre.insad.pl  

 

 

Koordynator: prof. dr hab. Lech Michalczuk
tel.: (046) 8345 350, e-mail: Lech.Michalczuk@insad.pl

Sekretarz: dr Danuta Wawrzyńczak
tel.: (046) 8345 393, e-mail: Danuta.Wawrzynczak@insad.pl

Centrum Doskonałości w Dziedzinie Sadownictwa Zrównoważonego (Research Centre of Excellence in Sustainable Pomology)jest projektem realizowanym w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej (nr projektu QLAM-2001-00402), finansowanym przez Komisję Europejską na podstawie umowy nr QLK1-CT-2002-30402. Zadaniem Centrum jest inicjowanie współpracy naukowej i integracja polskich instytucji naukowych zajmujących się szeroko pojętym sadownictwem z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz promocja udziału polskich naukowców w unijnych programach badawczych. Realizowane jest to przez organizowanie międzynarodowych konferencji i warsztatów naukowych, studiów podyplomowych i szkół letnich oraz wymianę naukowców z wiodącymi ośrodkami nauki i praktyki sadowniczej w Europie. Centrum wspomaga także rozwój kadry naukowej Instytutu przez organizację wykładów i szkoleń dla słuchaczy Studium Doktoranckiego, prowadzonych przez najlepszych specjalistów z kraju i zagranicy.

Koordynatora Centrum wspiera w jego działaniach Międzynarodowy Komitet Doradczy, w skład którego wchodzą wybitni naukowcy z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Danii i Szwajcarii.

   

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >