Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Skierniewicki Portal Ogrodniczy


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Skierniewicki Portal Ogrodniczy

http://www.horticentre.pl/ 

      

 

Projekt

„SKIERNIEWICKI PORTAL OGRODNICZY –

Interaktywna Platforma Internetowa

do edukacji, transferu innowacyjnych technologii i wymiany informacji z priorytetowej dla kraju branży przemysłu spożywczego”


Wartość całkowita projektu: 1 205 660,00 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2.


Projekt jest współfinansowany: 

w 75 % ( 890 970,00 PLN) z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
w 25 % ( 296 990,00 PLN) z BUDŻETU PAŃSTWA


Okres trwania projektu: 01.09.2006- 30.06.2008


Informacje o możliwości uzyskania dotacji:
www.funduszestrukturalne.gov.pl,


Siedzibą biura projektu jest Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

Koordynator projektu: Prof. dr hab. Lech Michalczuk
e-mail 
Lech.Michalczuk@insad.pl
tel./fax (046) 8334226

Kierownik Projektu, Przewodniczący Komitetu Sterującego oraz Rady Programowej:
Prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska
e-mail  
Danuta.Goszczynska@insad.pl
tel. 046 8332549, fax 046 8333228

Koordynator Platformy Analiz Rynku i Prognostyki oraz Interaktywnej Platformy Doradztwa i Szkoleń:
Prof. dr hab. Lech Michalczuk
e-mail  
Lech.Michalczuk@insad.pl
tel./fax (046) 8334226

Koordynator Wirtualnej Giełdy Ogrodniczej oraz Platformy Transferu Technologii:
inż Mariusz Klarzak
e-mail Mariusz.Klarzak@insad.pl

tel. 046 8345323

Biuro projektu: mgr Agnieszka Pełka    
e-mail 
Agnieszka.Pelka@insad.pl 
tel. (046) 8345306

 

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >