Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Projekty finansowane przez MRiRW
Zakończone projekty finansowane przez MNiSW
Obrony Prac Doktorskich
Studia Doktoranckie
Studia Podyplomowe
Branżowy Punkt Kontaktowy
Publikacje Naukowe
Wydawnictwa
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research
Katalog Biblioteki-Oddział Sadownictwa
Własność Intelektualna
Odmiany Hodowli ISK
Powódź 2010
Szkolenia
Zamówienia Publiczne
Informacje dla pracowników ISK
Archiwum ogłoszeń


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Prace doktorskie po obronie

 

W dniu 10 grudnia 2010 roku, o godz. 1000, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr Mariusza Lewandowskiego na temat:

„Wpływ zabiegów agrotechnicznych na długość fazy juwenilnej siewek jabłoni”

Promotor: prof. dr hab. Edward Żurawicz
Recenzenci: prof. dr hab. Alojzy Czynczyk, dr hab. Emilian Pitera, prof. SGGW

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.


W dniu 10 grudnia 2010 roku, o godz. 1230, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Katarzyny Jesionkowskiej na temat:

„Wykorzystanie technologii odwadniania osmotycznego jako alternatywnej formy zagospodarowania pozbiorczego wiśni i czarnej porzeczki”

Promotor: prof. dr hab. Nina Baryłko-Pikielna
Recenzenci: prof. dr hab. Lech Michalczuk, dr hab. Irena Ozimek, prof. SGGW

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.

 


 

W dniu 3 grudnia 2010 roku, o godz. 1030, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Moniki Mieszczakowskiej-Frąc na temat:

„Wpływ surowca i technologii produkcji nektarów z czarnej porzeczki na ich jakość i skład związków fenolowych”

Promotor: prof. dr hab. Witold Płocharski
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Oszmiański, dr hab. Marta Mitek, prof. nadzw. SGGW


Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.


W dniu 19 listopada 2010 roku, o godz. 1100, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Bogumiły Badek na temat:

„Optymalizacja warunków kondycjonowania nasion astra chińskiego (Callistephus chinensis) i pomidora (Lycopersicon esculentum)”

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Grzesik
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Kępczyński, dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda, prof. nadzwycz. UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.

 


 

W dniu 4 listopada 2010 roku, o godz. 1130, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Marty Zawadzkiej na temat:

„Czynniki modyfikujące regenerację pędów przybyszowych maliny czerwonej w kulturach in vitro”

Promotor: prof. dr hab. Teresa Orlikowska

Recenzenci: prof. dr hab. Bożenna Borkowska, prof. dr hab. Elżbieta Zenkteler.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.

 


 W dniu 10 czerwca 2010 roku, o godz. 1000, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 mgr Anity Kuras na temat:

„Identyfikacja i ocena pokrewieństwa odmian truskawki (Fragaria x ananassa Duch.) przy pomocy wybranych technik molekularnych”

Promotor: doc. dr hab. Małgorzata Korbin
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Hortyński, prof. dr hab. Lech Michalczuk

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.

 


 

W dniu 14 maja 2010 roku, o godz. 1100 w Oddziale Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Puławach, ul. Kazimierska 2, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Jerzego Szymuli na temat:

„Morfometryczne badania ras i linii pszczół hodowanych w Polsce przy użyciu komputerowej analizy obrazu skrzydła”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Skowronek
Recenzenci: dr hab. Mirosława Wesołowska-Janczarek, prof. dr hab. Jarosław Prabucki

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 oraz w Bibliotece Oddziału Pszczelnictwa w Puławach, ul. Kazimierska 2.


W dniu 3 marca 2010 roku, o godz. 1200, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Jareckiej Bonceli na temat:

„Zależności między rozwojem Fusarium oxysporum f. sp. tulipae, produkcją etylenu a gumozą w tulipanach”

Promotor: prof. dr hab. Marian Saniewski
Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak, prof. dr hab. Leszek Orlikowski

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.

 


W dniu 9 grudnia 2009 roku, o godz. 1100, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Małgorzaty Sekreckiej na temat:

Zetzellia mali Ewing (Acarina: Stigmaeidae) występowanie, biologia oraz efektywność w zwalczaniu szkodliwych roztoczy w sadach jabłoniowych”

Promotor: prof. dr hab. Edmund Niemczyk
Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Kropczyńska-Linkiewicz, prof. dr hab. Stefan Pruszyński

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.

 


 

W dniu 2 grudnia 2009 roku, o godz. 1300, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Masny na temat:

„Analiza genetyczna cech ilościowych truskawki powtarzającej owocowanie (Fragaria x ananassa Duch.)”

Promotor: prof. dr hab. Edward Żurawicz
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Hortyński, prof. dr hab. Wiesław Mądry

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.

 


 

W dniu 10 lipca 2009 roku, o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Wojtania

na temat: „Mikrorozmnażanie pelargonii i wykrywanie Xanthomonas hortorum pv. pelargonii”

Promotor: prof. dr hab. Marian Saniewski

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Zenkteler,  prof. dr hab. Piotr Sobiczewski

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

 


 

W dniu 17 grudnia 2008 roku, o godz. 1030, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Piotra Brzozowskiego

na temat:

„Zmiany w ekonomice produkcji jabłek w Polsce w latach 1950-2005”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Ciechomski

Recenzenci: prof. dr hab. Eberhard Makosz, prof. dr hab. Augustyn Mika

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. 

 


 

W Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

Dnia 27 października 2008 roku, godz. 1100

mgr Beaty Piliszek-Słowińskiej

 na temat:

„Czynniki rozwoju sadownictwa w rejonie grójecko-wareckim do 1939 roku”

Promotor: prof. dr hab. Augustyn Mika

Recenzenci: prof. dr hab. Lilianna Jabłońska, prof. dr hab. Eberhard Makosz


Dnia 28 października 2008 roku, godz. 1000

mgr Katarzyny Kowalczys

na temat:

 „Ekspresja genów śliwy zakażonej wirusem szarki”

Promotor: prof. dr hab. Lech Michalczuk

Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt, doc. dr hab. Małgorzata Korbin

Z rozprawami doktorskimi można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18.


W dniu 29 października 2008 roku o godz. 930, w Oddziale Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach, ul. Kazimierska 2, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Beaty Panasiuk

na temat:

„Ocena zachowania higienicznego pszczół i jej przydatność w selekcji linii odpornych na choroby”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Skowronek

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, doc. dr hab. Zofia Konopacka

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach,
ul. Pomologiczna 18 oraz w Bibliotece Oddziału Pszczelnictwa w Puławach.


W dniu 13 października  2008 roku, o godz. 1200, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Hanny Berniak na temat:

„Charakterystyka, wykrywanie i identyfikacja izolatów wirusa mozaiki ogórka (Cucumber mosaic virus)”

Promotor: prof. dr hab. Marianna Kamińska

Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Fiedorow, doc. dr hab. Jerzy Syller

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 9 maja 2008 roku, godz. 1100 w Oddziale Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach, ul. Kazimierska 2, Pałac Marynki - Okrągła Sala,

odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr inż.  Piotra Semkiwa na temat:

„Zmiany jakościowe różnych miodów zachodzące podczas dojrzewania w kontrolowanych warunkach”

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Skowronek


W dniu 23 listopada 2006 roku, w Oddziale Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach, ul. Kazimierska 2, odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

godz. 1000

mgr. Dariusza Geruli na temat:

„Następstwa uszkodzeń matek pszczelich sztucznie unasienianych w procesie wychowu na ich wartość użytkową”

Promotor: doc. dr hab. Zofia Konopacka


godz. 1230

mgr. Michała Rybaka na temat:

"Pozyskiwanie jadu pszczelego poprzez stymulację elektryczną pszczół”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Skowronek


godz. 1500  

mgr. Dariusza Tepera na temat:

 „Analiza palinologiczna odchodów wybranych gatunków pszczołowatych jako metoda oznaczania roślin przez nie zapylanych”

Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Biliński

Z rozprawami doktorskimi można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 oraz w Bibliotece Oddziału Pszczelnictwa w Puławach.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 czerwca 2006 roku, o godz. 1400,w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
                                                                                                                                                                                
mgr. Krzysztofa Klamkowskiego na temat:

„Potrzeby wodne i reakcja na niedobór wody truskawki (Fragaria x ananassa Duchesne) uprawianej w szklarni”

Promotor: doc. dr hab. Waldemar Treder

          Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 22 listopada 2005 roku, o godz. 1200,  w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Jolanty Aleksandry Szymczak na temat:

"Zapachowe związki lotne wydzielane przez jabłka w zależności od terminu ich zbioru i warunków przechowywania"

Promotor: prof. dr hab. Edward Lange

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 30 maja 2005 roku, o godz. 1100,  w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Danuty Kucharskiej na temat:

"Czynniki modyfikujące mikrorozmnażanie i organogenezę róż (Rosa spp.) "

Promotor: prof. dr hab. Teresa Orlikowska

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 15 września 2004 roku, o godz. 1100,  w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Adama Marosza na temat:

"Analiza szkółkarstwa ozdobnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej "

Promotor: prof. dr hab. Lilianna Jabłońska (SGGW Warszawa)

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 19 lipca 2004 roku, o godz. 1000,  w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 , odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Beaty Meszki na temat:

"Rola mocznika w ograniczaniu epidemii parcha jabłoni (Venturia inaegualis (Cooke) Aderh.)"

Promotor: doc. dr hab. Anna Bielenin

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 7 lipca 2004 roku, o godz. 1000,  w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 , odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Artura Godynia na temat:

"Dystrybucja cieczy opryskowej w sadzie jabłoniowym przy trzech systemach emisji powietrza"

Promotor: doc. dr hab. Ryszard Hołownicki

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 23 lutego 2004 roku, o godz. 930, w sali konferencyjnej (dawny budynek CODKO, obecnie hotel Polonia), ul. Reymonta 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Anny Pobudkiewicz na temat:

"Zastosowanie regulatorów wzrostu w uprawie goździków karłowych"

Promotor: prof. dr hab. Joanna Nowak

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 8 grudnia 2003 roku, o godz. 930, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Pawła Konopackiego na temat:

"Wpływ wybranych czynników meteorologicznych na natężenie transpiracji śliw w aspekcie ich nawadniania"

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Piotr Kowalik

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 28 października 2003 roku, o godz. 1200, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Haliny Morgaś  na temat:

"Regulowanie wzrostu i owocowania śliw za pomocą cięcia zimowego i letniego"

Promotor: prof. dr hab. Zygmund S. Grzyb

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 21 lutego 2003 roku, o godz. 1100, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Agnieszki Karsznickiej  na temat:

"Wpływ metod ograniczających procesy utleniania na kiełkowanie i wigor starzejących się nasion astra chińskiego (Callistephus chinensis) i nagietka lekarskiego (Calendula officinalis)"

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Grzesik

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 27 stycznia 2003 roku, o godz. 830, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Zbigniewa Bulera  na temat:

"Wpływ formy korony jabłoni na intercepcję i dystrybucję światła słonecznego oraz owocowanie drzew"

Promotor: prof. dr hab. Augustyn Mika

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 16 grudnia 2002 roku, o godz. 1100, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Beaty Komorowskiej  na temat:

"Badania nad zróżnicowaniem molekularnym izolatów wirusa jamkowatości pnia jabłoni poprzez sekwencjonowanie genu białka płaszcza"

Promotor: doc. dr hab. Lech Michalczuk

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 2 grudnia 2002 roku, o godz. 930, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Krzysztofa Rutkowskiego  na temat:

"Wpływ położenia jabłek w koronie drzewa na ich jakość i zdolność przechowalniczą"

Promotor: prof. dr hab. Witold Płocharski

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 2 grudnia 2002 roku, o godz. 1230, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Danuty Krzewińskiej  na temat:

Poprawa jakości plonu jabłoni karłowych i półkarłowych poprzez przerzedzanie kwiatów i zawiązków owocowych"

Promotor: prof. dr hab. Alina Basak

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 3 października 2002 roku, o godz. 1100, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w

Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Anny Wawrzyńczak na temat:

"Wpływ inhibitorów biosyntezy i działania etylenu oraz regulatorów wzrostu na niektóre procesy metaboliczne i trwałość goździków ( Dianthus caryophyllus L.)"

Promotor: prof. dr hab. Danuta Goszczyńska

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 23 września 2002 roku, o godz. 945, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Iwony Sowik na temat:

"Badania nad metodami testowania wrażliwości truskawki na Verticillium dahiiae w warunkach in vitro"

Promotor: doc. dr hab. Lech Michalczuk

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


W dniu 25 września 2002 roku, o godz. 900, w sali konferencyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Agnieszki Marasek na temat:

"Ocena statusu mieszańców oddalonych Lilium metodami markerów chromosomowych i molekularnych"

Promotor: doc. dr hab. Teresa Orlikowska

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

 

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >