Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Pracownia Rizosfery

 

 

Dr Lidia Sas Paszt – Adiunkt, kierownik Pracowni


Dr Beata Sumorok - Adiunkt


Mgr Sławomir Głuszek - Asystent


Mgr Edyta Derkowska – Asystent 

 
dr Lidia Sas Paszt

 

Pracownia Rizosfery Roślin Sadowniczych została ustanowiona decyzją Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach w lutym 2006 roku, jako jedna z 4 pracowni Zakładu Agrotechniki. Jest to pierwsza w Polsce Pracownia badań roli korzeni i rizosfery (strefy przykorzeniowej) we wzroście i plonowaniu roślin sadowniczych. Badania obejmują rozwój zrównoważonych metod uprawy i nawożenia roślin sadowniczych dla produkcji wysokiej jakości owoców, zwiększenia naturalnej żyzności gleby oraz aktywności rizosfery roślin sadowniczych. W ramach działalności Pracowni Rizosfery stosowane są naturalne i przyjazne dla środowiska biostymulatory zapewniające poprawę jakości owoców oraz ochronę środowiska naturalnego. Celem badań jest praktyczne zastosowanie innowacyjnych biostymulatorów w uprawie roślin sadowniczych dla zwiększenia jakości i wielkości plonowania, podwyższenia zdrowotności roślin, odporności roślin na choroby i szkodniki oraz poprawy żyzności gleby. Ten kierunek badań jest zgodny z wymogami ochrony środowiska naturalnego wprowadzanymi sukcesywnie w naszym kraju, a także obowiązującymi w państwach Unii Europejskiej. Wprowadzenie zrównoważonych metod uprawy i nawożenia w sadownictwie sprzyjających ochronie środowiska i ograniczeniu pozostałości środków ochrony w owocach jest zgodne z oczekiwaniami nowoczesnych społeczeństw i konsumentów. Upowszechnienie w praktyce sadowniczej przyjaznych dla środowiska metod nawożenia z użyciem substratów bakteryjno-mikoryzowych i bionawozów zwiększy postęp i konkurencyjność polskiego sadownictwa. 

Problematyka badawcza Pracowni Rizosfery ISK obejmuje:

  • Poznanie bio-fizyko-chemicznych procesów zachodzących w rizosferze, mających największy wpływ na dostępność i pobieranie składników mineralnych oraz stan odżywienia roślin.
  • Badania roli naturalnych komponentów biosfery gleby tj. symbiotycznych grzybów mikoryzowych i bakterii rizosferowych w odżywianiu roślin sadowniczych, ich wzroście i plonowaniu.
  • Badania wpływu metod nawożenia na rośliny, środowisko glebowe, zdrowie człowieka i ochronę środowiska naturalnego.
  • Rozwój zrównoważonych metod uprawy i nawożenia roślin sadowniczych poprzez praktyczne wykorzystanie pożytecznych grzybów mikoryzowych i bakterii oraz bionawozów dla zwiększenia wzrostu i plonowania ważnych gospodarczo odmian i gatunków roślin sadowniczych, poprawy jakości owoców, żyzności gleby oraz zmniejszenia zużycia chemicznych środków produkcji.

 

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >