Ankieta

 

 
 Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności

 W celu doskonalenia systemu zarządzania w Pracowni Badania Bezpieczeństwa Żywności, poprawy działalności w zakresie badań oraz współpracy z klientem prowadzona jest ocena Pracowni przez klientów w formie ankiety.

Ankieta