Aktualności i Ważne Wydarzenia


Maj
 

 

II spotkanie producentów winorośli w ISK Skierniewice
Skierniewice, 21 maja 2007 r.


Dnia 21 maja 2007 roku odbyło się w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach II spotkanie poświęcone problematyce uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce. Zostało ono zorganizowane przez Zakład Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa Roślin Sadowniczych ISK. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele producentów winorośli z regionu Podkarpacia, Zielonej Góry, Dolnego Śląska i centralnej Polski. W obradach wzięli udział także parlamentarzyści, władze samorządowe Zielonej Góry, przedstawiciele COBORU, a także pracownicy naukowi Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa ze Skierniewic oraz media.

 Gości powitała i zaprezentowała działalność Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa prof. dr hab. Danuta Goszczyńska – Dyrektor ISK. Obradom przewodniczyli – zastępca dyrektora Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa d/s naukowych, prof. dr hab. Edward Żurawicz i Prezes Polskiego Instytutu Winorośli i Wina z siedzibą w Krakowie, pan Roman Myśliwiec. W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Roman Myśliwiec, Prezes Polskiego Instytutu Winorośli i Wina i zaprezentował zebranym uczestnikom spotkania zakres i działalność tego Instytutu.

Pracę nad projektem ustawy o podatku akcyzowym zreferował Pan poseł Janusz Kołodziej. W związku z tematem wywiązała się żarliwa dyskusja, w której wyrażono żal z powodu braku na spotkaniu reprezentantów z Ministerstwa Finansów, którzy byli zaproszeni na spotkanie. Zagadnienia dotyczące doboru i uprawy nowych cennych odmian deserowych w Polsce poruszył Pan Władysław Deptała, szkółkarz z Lublina na Dolnym Śląsku, który posiada kolekcję 180 odmian deserowych.

W czasie obiadu do degustacji pierwszego wina wyprodukowanego w Instytucie zaprosiła organizator mityngu dr Elżbieta Rozpara.

Uczestnicy spotkania degustowali różne wina, które wyprodukowano jesienią 2006 roku z winogron zebranych z winnicy doświadczalnej Instytutu Sadownictwa prowadzoną w Dąbrowicach. Wino podawał i omawiał proces winifikacji, mgr Tomasz Golis – główny autor winnicy.

Wina zostały ocenione przez zgromadzonych pozytywnie. Przez Pana Romana Myśliwca (eksperta od oceny win) szczególnie wyróżnione zostało wino białe. Zagadnienia ochrony przed chorobami i szkodnikami oraz problemy rejestracji preparatów do ochrony winnic przedstawił prof. dr hab. Remigiusz Olszak – Kierownik Zakładu Ochrony Roślin. Głos w dyskusji na koniec obrad, zabrał prof. dr hab. Edward Żurawicz, który przedstawił pozytywny stosunek naszego Instytutu do spraw producentów winorośli. Wyraził poparcie inicjatyw winoroślarzy przez naukowców ISK oraz otwarcie na współpracę z producentami winorośli w Polsce.

Uczestnicy wizytowali także bardzo nowoczesną, akredytowaną Pracownię Badań Skażeń i Pozostałości Pestycydów, której działalnoś omówił jej szef dr Artur Mieszczak.

Po obiedzie goście udali się do Sadu Doświadczalnego w Dąbrowicach, gdzie mieści się winnica doświadczalna „Victoria”.

Charakter i cel winnicy omówił mgr Tomasz Golis, który pod kierunkiem dr Elżbiety Rozpary prowadzi ją od wiosny 2004 roku. Na zakończenie obrad dr Elżbieta Rozpara podziękowała gościom za przybycie i podkreśliła potrzebę dalszych spotkań tego typu w przyszłości w celu integracji środowiska związanego z uprawą winorośli i rozwoju polskich winnic.

Fotogaleria

Foto: Paweł Bielicki, Tomasz GolisPowrót do listy aktualnosci: 2007