Aktualności i Ważne Wydarzenia


Listopad
 

 

Ogólnopolska Konferencja Sadownicza „Odmiany i podkładki roślin sadowniczych do upraw ekologicznych”.
Skierniewice, ISK, 21 listopada 2007 r.

 


W dniu 21 listopada 2007 roku w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa odbyła się Ogólnopolska Konferencja Sadownicza - „Odmiany i podkładki roślin sadowniczych do upraw ekologicznych”. Była to pierwsza w  historii Instytutu konferencja całkowicie poświęcona sadownictwu ekologicznemu. Została zorganizowana przez ISK w Skierniewicach i Krajowe Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Konferencja zgromadziła ponad 150 uczestników. Uczestniczyli w niej między innymi: Pan Michał Rzytki - Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ekologicznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Dorota Metera - Sekretarz Krajowej Rady Rolnictwa Ekologicznego, Pani doc. dr hab. Zofia Bulińska – Szefowa Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Pan Romuald Ozimek - Prezes Związku Sadowników Polskich i Pan Romuald Milczarek - Prezes Towarzystwa Przyjaciół ISK, Pan Andrzej Holewiński - Prezes Zarządu Głównego SITO, pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Inspekcji Ochrony Roślin a także pracownicy naukowi Akademii Rolniczych i innych ośrodków badawczych oraz liczni producenci zainteresowani ekologicznymi metodami produkcji owoców.

 Gości powitała i konferencję rozpoczęła Pani Profesor Danuta Goszczyńska – Dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, która w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na pilną potrzebę rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej w Polsce w tym sadownictwa po to, aby nie odstawać w tym względzie od innych krajów świata. Pani profesor podkreśliła, że Polska ma dobre warunki dla rozwoju ekologicznego rolnictwa i dlatego rolą naukowców jest, aby tworzyli naukowe podstawy takiego rozwoju. Prelegenci wygłosili 12 referatów. Dotyczyły one między innymi: gatunków i odmian najbardziej przydatnych do nasadzeń ekologicznych, praktycznej uprawy roślin sadowniczych metodami ekologicznymi, ekologicznej ochrony drzew i krzewów owocowych przed szkodnikami i chorobami. Pracownicy naukowi ISK przedstawili także wyniki doświadczeń prowadzonych w Pierwszym Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze – położonym 15 km od Skierniewic. Podczas konferencji Prezes Związku Sadowników Polskich Pan Romuald Ozimek i Prezes Towarzystwa Przyjaciół ISK – Pan Romuald Milczarek wręczyli nagrody Towarzystwa Przyjaciół Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach grupie pracowników z Instytutu za: utworzenie bazy doświadczalnej i opracowanie programu badań nad ekologiczna uprawą roślin sadowniczych i produkcją materiału szkółkarskiego metodą ekologiczną. Wśród nagrodzonych znaleźli  się tacy pracownicy naukowi Zakładu Odmianoznawstwa Zasobów Genowych i Szkółkarstwa jak:dr Elżbieta Rozpara, dr Dorota Kruczyńska, prof. dr hab. Zygmunt S. Grzyb i mgr Paweł Bielicki.

Na zakończenie obrad Pani dr Elżbieta Rozpara - przewodnicząca konferencji podziękowała zaproszonym gościom za tak liczne przybycie i podkreśliła potrzebę organizowania w przyszłości takich spotkań w celu pogłębienia integracji środowiska związanego z ekologiczna uprawą roślin sadowniczych oraz upowszechniania uzyskiwanych wyników.

 

Fotoreportaż

Foto: Marek SłowińskiPowrót do listy aktualnosci: 2007