Aktualności i Ważne Wydarzenia


Sierpień
  Odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Naukowe pt: “Improvement and Unification of Plant Disease Diagnostics”. W warsztatach wzięło udział po nad 100 osób z 16 krajów. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, a sekretarzem dr Joanna Puławska.


Powrót do listy aktualnosci: 2004