Aktualności i Ważne Wydarzenia


Wrzesień
  Doc. dr hab. Barbara Łabanowska, prof. dr dab. Gabriel Łabanowski oraz prof. dr hab. Remigiusz Olszak otrzymali Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w uznaniu wkładu pracy w rozwój tego Towarzystwa.


Powrót do listy aktualnosci: 2004