Aktualności i Ważne Wydarzenia


Wrzesień
  Odbyło się posiedzenie Rady Centrum Zaawansowanych Technologii AgroTech. Rada uchwaliła aneks do Umowy o Ustanowieniu Konsorcjum, przedłużający jej trwanie na czas nieokreślony, oraz Statut CZT AgroTech i Regulamin Rady. Zebrani jednogłośnie wybrali Przewodniczącym Rady prof. dr hab. Lecha Michalczuka z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Zastępcą Przewodniczącego Rady wybrany został prof. dr hab. Jan Iciek z Politechniki Łódzkiej. Rada powołała też Zespół Zadaniowy ds. Projektów Badawczych, którego pierwsze robocze spotkanie odbyło się 17.09.2004 r. Rada Centrum przyjęła też do wiadomości informacje o powołaniu biura CZT AgroTech. Siedzibą biura jest Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Koordynator Centrum prof. dr hab. Danuta Goszczyńska na stanowisko Dyrektora biura mianowała Panią inż. Marię Kruszewską.


Powrót do listy aktualnosci: 2004