Aktualności i Ważne Wydarzenia


Marzec
  Odbyło się zebranie partnerów inicjujące projekt CRAFT "Ensuring the quality innovative crop growth inputs derived from biological raw materials (biological food for plants - BFPs)". Koordynatorem europejskim tego projektu oraz koordynatorem zespołu polskiego jest prof. dr hab. Edward Żurawicz.


Powrót do listy aktualnosci: 2004