Aktualności i Ważne Wydarzenia


Wrzesień
  Odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat ospowatości śliw: "European Meeting`04 on Plum Pox". Konferencja była zorganizowana przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach pod patronatem Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. W konferencji wzięło udział ponad 60 osób z 18 państw. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr Tadeusz Malinowski.


Powrót do listy aktualnosci: 2004