Aktualności i Ważne Wydarzenia


Styczeń
 

 VI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej
Warszawa, Hotel Gromada, 15 – 16 stycznia 2010 roku.


Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka uczestniczył w dniach 15 i 16  stycznia 2010 roku w VI Międzynarodowych Targach Agrotechniki Sadowniczej w Warszawie. Organizatorami konferencji była Katedra Sadownictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wraz z firma BASF Polska Sp. z o. o.. „Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych” to temat tegorocznej imprezy w Warszawie.

Instytut zaprezentował liczne referaty, które wygłosili pracownicy naukowi Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka: doc. dr hab. Anna Bielenin, dr Hanna Bryk, doc. dr hab. Jerzy Lisek, prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak.
 Na wykładach konferencji poruszone zostały m.in. tematy dotyczące: chorób przechowalniczych oraz sposobów poprawy jakości przechowywanych owoców, strategii nawożenia sadów wybranymi makroelementami, zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, przy postępującej ich redukcji, jak również związanego z tym zjawiska występowania odporności wśród patogenów. Przedstawiane wykłady dotyczyły również problemów związanych z występowaniem przędziorków w sadach jabłoniowych, szkodników kory i drewna roślin sadowniczych, jak również chwastów w sadach i jagodnikach oraz możliwości ich zwalczania m.in. przez wykorzystanie ochrony biologicznej oraz przez prawidłowo przeprowadzane zabiegi agrotechniczne.

W ciągu dwóch dni swoje referaty wygłosiło piętnastu wykładowców, z których aż pięciu zawitało z zagranicy: Piet Creemers, Matty Polfliet (Belgia), Christof Floerchinger Stephan Kunz (Niemcy), Jos de Wit (Holandia) oraz wykładowcy Katedry Sadownictwa z SGGW m.in. Dariusz Wrona, Ewa Jadczuk-Tobjasz, Kazimierz Tomala. Swoje wykłady przedstawili t akże Artur Łączyński z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ireneusz Sosna z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Bogusław Rzeźnicki z MRiRW w Warszawie. 

Na VI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej przybyło również ponad stu wystawców z Polski jak i z zagranicy, którzy oferowali przybyłym gościom produkty oraz usługi związane z branżą sadowniczą.
Teksty większości referatów oraz dokładny spis firm uczestniczących w Targach opublikowane zostały w materiałach konferencyjnych.Powrót do listy aktualnosci: 2010