Aktualności i Ważne Wydarzenia


Styczeń
 

 Międzynarodowe spotkanie w ramach Projektu EraNet RURAGRI.
Skierniewice, ISK 22 stycznia 2010 r.


 Dnia 22 stycznia 2010 roku w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, w Skierniewicach odbyło się spotkanie Drugiego Pakietu - WP 2 Workshop pt. Mapping of existing research and information exchange. W spotkaniu udział wzięło 28 osób w tym 17 partnerów reprezentujące poszczególne kraje.

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach jest partnerem i koordynatorem ze strony Polski Projektu EraNet RURAGRI p.t. Facing sustainability: new relationships between rural areas and agriculture in Europe (Coordination and Support Action, FP7-ERANET-2008). Partnerami projektu są 23 instytucje z 20 krajów członkowskich i kandydujących.

Projekt RURAGRI ukierunkowany jest na identyfikację i koordynację programów badawczych w zakresie rolnictwa, zrównoważonego rozwoju oraz rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Celem projektu jest zidentyfikowanie najważniejszych obszarów badań w tym zakresie oraz ich lepsza koordynacja w celu pozyskania środków na realizację priorytetowych projektów badawczo-rozwojowych.

 

 

 

FotoreportażPowrót do listy aktualnosci: 2010