Aktualności i Ważne Wydarzenia


Luty
 

 XV Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu
11 – 12 lutego 2010 r.


W dniach 11 i 12 lutego 2010 r. odbyło się XV Spotkanie Sadowników w Grójcu, którego organizatorami byli Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

Jubileuszowe spotkanie odbywało się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatem  Marszałka Województwa Mazowieckiego i Marszałka Województwa Łódzkiego. Urzędy Marszałkowskie Województw Mazowieckiego oraz Łódzkiego współfinansowały organizację tegorocznej imprezy.

Jubileuszową Konferencję oficjalnie otworzyli: zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka – prof. dr hab. Edward Żurawicz wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marianem Zalewskim oraz posłem na sejm i jednocześnie prezesem Związku Sadowników RP Mirosławem Maliszewskim.

Pan Marian Zalewski podkreślił, że polskie owoce na całym świecie powinny kojarzyć się jedynie z żywnością najwyższej jakości, a otrzymywana za nie cena powinna być proporcjonalnie wysoka. Na temat możliwości realizacji tego planu w najbliższej przyszłości wypowiadali się referujący wykładowcy, którzy szczególną uwagę poświęcili tematowi eksportu owoców. „Wymogi jakościowe i prawne obowiązujące w eksporcie owoców do Rosji” to temat opracowany przez pana Artura Łączyńskiego z GIORiN i dr. Artura Miszczaka z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i wygłoszony na tegorocznej Konferencji. Zbliżoną tematykę poruszył również pracownik naukowy ISK dr Krzysztof Zmarlicki w swoim wykładzie „Perspektywy rozwoju rynku owoców (jabłek) w Polsce w kontekście zmian na świecie”.

Niezwykle ważny temat eksportu poruszony został również podczas debaty „Grupy producenckie jako narzędzie w rozwoju eksportu polskich owoców” prowadzonej przez redaktora Krzysztofa Karmana oraz prof. dr. hab. Ryszarda Hołownickiego – pracownika Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka (wzięli w niej udział: Mirosław Maliszewski –  poseł na sejm, prezes Związku Sadowników RP, profesor Eberhard Makosz z Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, Artur Krakowiak – przedstawiciel Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, Zbigniew Chołyk – prezes Zrzeszenia Producentów Owoców „Stryjno-Sad”, Leszek Przybytniak – „Sadownik Roku 2009”, Jacenty Kowalczyk – Grupa Producencka „Nasz Sad” oraz  zabierający głos sadownicy). 
Podsumowując debatę profesor Hołownicki podkreślił, iż najważniejszą sprawą jest poprawa jakości polskich owoców, które powinny stać się łatwiej dostępne zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Może tak się stać m.in. dzięki tworzeniu nowych współpracujących ze sobą grup producenckich.

W drugiej części wykładów prelegenci, m. in. z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, omówili tematy związane z  agrotechniką oraz uprawą roślin sadowniczych w Polsce. Jednym z nich był: „Technologia uprawy śliwek do zbioru kombajnem w ruchu ciągłym”, który opracowany został przez prof. dr. hab. Augustyna Mikę, dr. Pawła Wawrzyńczaka oraz dr Zbigniewa Bulera. Pani dr Elżbieta Rozpara wygłosiła wykład na temat „Szans i ograniczeń dla rozwoju ekologicznej produkcji owoców w Polsce”, a problematykę „ Wpływu nawożenia letniego na wzrost i plonowanie odmiany Gala Must” omówił doc. dr hab. Tadeusz Olszewski, współpracujący z mgr. Adamem Krawcem oraz mgr. Jackiem Filipczakiem. W trakcie XV Spotkania Sadowników omówione zostało także ciekawe zagadnienie, dotyczące „Wykorzystania dzikiej pszczoły samotnicy – murarki ogrodowej do zapylania towarowych plantacji roślin sadowniczych”, przygotowane przez pracowników ISK z Oddziału Pszczelnictwa w Puławach – dr Dariusza Tepera i doc. dr. hab. Mieczysława Bilińskiego     

Ważny komunikat dla sadowników przekazał również prof. dr hab. Augustyn Mika, który we wstępnej ocenie szkód mrozowych w sadach stwierdził, że nie zaobserwowano większych uszkodzeń drzew owocowych.  

 Na jubileuszowym Spotkaniu w Grójcu zainteresowani mogli uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach z pracownikami naukowymi Instytutu z zakładów: Agrotechniki, Agroinżynierii, Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa, Hodowli Roślin Sadowniczych, Ochrony Roślin Sadowniczych, Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców oraz Samodzielnej Pracowni Nawadniania i Uprawy Roślin Pod Osłonami, jak również uzyskać fachowe porady z zakresu: uprawy ekologicznej, kontroli jakości w hurtowym handlu owocami oraz przepisów prawnych i ubezpieczeniowych dotyczących sadownictwa, a także porad związanych z dopłatami unijnymi. Zainteresowani mogli również porozmawiać z przedstawicielami Łódzko-Mazowieckiego Klastra Owocowo-Warzywnego oraz zapoznać się z ofertą firmy Agrosimex – Info-Kartą.

Drugiego dnia Konferencji (12.02.2010 r.) zainteresowani goście zwiedzili dwie grupy producenckie Jabłuszko Sp. z o.o. oraz Nasz Sad, które zrzeszają sadowników z regionu grójeckiego.

Na tegoroczne spotkanie przybyło 75 firm związanych z branżą sadowniczą. Na stoiskach firm zainteresowane osoby mogły uzyskać wszelkie informacje dotyczące produktów oraz świadczonych przez nie usług.

XV Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu odbyło się dzięki wsparciu finansowemu ze strony firm: BASF Polska, Bayer CropScience,  Agrosimex Sp. z o. o., Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S. A. i ZZO Warka. 

FotoreportażPowrót do listy aktualnosci: 2010