Aktualności i Ważne Wydarzenia


Luty
 

 53 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych
Centrum Kongresowe Ossa k. Białej Rawskiej, 25 – 26 lutego 2010 r.W dniach 25 i 26 lutego 2010 r. odbyła się 53 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, której organizatorami byli Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i firma Bayer CropScience.

Tematem tegorocznego spotkania w Ossie była „Ochrona upraw sadowniczych w świetle nowych wymogów UE”. W tegorocznym spotkaniu, już pierwszego dnia konferencji wzięło udział ponad 800 osób - sadowników oraz 30 firm związanych z branżą sadowniczą.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Edward Żurawicz, z-ca dyrektora ds. naukowych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz dr Manfred Weiser dyrektor na Polskę Bayer CropScience.

 Tegoroczne spotkanie uświetnił swoją obecnością podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marian Zalewski, który podobnie jak na tegorocznym spotkaniu w Grójcu, podkreślił ogromne znaczenie polskiego sadownictwa w Europie. Stwierdził również, „Jest to bardzo ważne, aby nauczyć się korzystać w pełni ze wsparcia finansowego, jakie oferuje nam Unia Europejska. Tylko w ten sposób polskie owoce podbiją nie tylko europejskie, lecz także światowe rynki. Jak trafnie podkreślił w swoim wystąpieniu podsekretarz stanu Marian Zalewski, wieloletnia tradycja, współorganizowania przez Instytut, licznych spotkań i konferencji, których celem jest krzewienie najnowszych praktyk i osiągnięć naukowych z zakresu nauk ogrodniczych, na rzecz sadowników, to największy „Sadowniczy Uniwersytet” w naszym kraju.

W ciągu dwóch dni swoje referaty wygłosiło aż trzydziestu wykładowców, głównie pracownicy naukowi Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka z Zakładu Ochrony Roślin Sadowniczych, ale również z Zakładu Agrotechniki, Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności, Samodzielnej Pracowni Nawadniania i Uprawy Roślin pod Osłonami oraz z Oddziału Pszczelnictwa ISK w Puławach.

 Tematyka, rozpoczynająca pierwszy dzień konferencji, dotyczyła m.in. Integrowanej Produkcji Roślin (IOR), która ma obowiązywać kraje europejskie od 1 stycznia 2014 roku. Przewodniczący komitetu programowego prof. dr hab. Remigiusz Olszak podkreślił, iż podstawową sprawą w wdrażaniu IOR, jest wcześniejsze przeszkolenie sadowników i rolników. W części gospodarstw spełnienie wymogów IOR do 2014 roku będzie możliwe, ale niestety, jak powiedział profesor – nie wszędzie. Zmniejszanie liczby dostępnych środków ochrony roślin, powstanie odporności patogenów na fungicydy oraz wymagania stawiane przez eksporterów (głównie na rynek Federacji Rosyjskiej) wymuszają ograniczenie stosowania metody chemicznej, o czym przekonywała doc. dr hab. Anna Bielenin z ISK w Skierniewicach. Tematykę eksportu owoców do Rosji poruszali również Dariusz Wiraszka z GIORiN-u oraz mgr Katarzyna Kupczak z „Plantpressu”.

Pierwszego dnia konferencji, w drugiej jej części, prelegenci omawiali bardziej szczegółowe tematy dotyczące chorób drzew i krzewów owocowych takich jak: zaraza ogniowa, parch jabłoni, mączniak jabłoni i gorzka zgnilizna jabłek, oraz  możliwości ich zwalczania, natomiast tematy związane z ochroną drzew owocowych przed szkodnikami (przędziorkami, zwójkówkami liściowymi, mszycami, miodówką gruszową plamistą oraz gatunkiem Rhagoletis cingulata) omówiono w pierwszej części drugiego dnia imprezy.

Konferencję poświęconą ochronie roślin sadowniczych zakończyły wykłady wygłaszane przez pracowników naukowych ISK w Skierniewicach, na których omówione zostały m.in. tematy związane z chorobami roślin sadowniczych pochodzenia grzybowego, bakteryjnego, wirusowego (także fitoplazmatyczne), jak również dotyczące surfaktantów oraz wyników badań z 2009 roku odnośnie pozostałości środków ochrony roślin w polskich owocach.  

 Ważnym punktem tegorocznego spotkania było wręczenie „Kryształowych Jabłek - Najwyższej Nagrody przyznawanej przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, za wybitne zasługi w dziedzinie sadownictwa. Nagrodzone osoby to: Maria Wojciechowska (ODR w Końskowoli), Ewa Mączewska, Tadeusz Wójcik, Jerzy Papiernik (sadownicy), Wiesław Trojanowski (ZZO Warka), doc. dr hab. Anna Bielenin, dr Alicja Maciesiak, dr Teresa Badowska-Czubik, mgr Krystyna Jaworska, dr Zofia Płuciennik, mgr inż. Jerzy Mochecki (pracownicy naukowi ISK).
Podczas trwania konferencji, goście mieli okazję zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badań, które wystawione były na sesji posterowej, oraz zakupienia materiałów konferencyjnych i wydawnictw Instytutu. Spotkaniu w Ossie towarzyszyła również wystawa firm z branży sadowniczej oferujących swoje wyroby i technologie oraz służących fachową poradą.

Patronat medialny nad 53 Konferencją Ochrony Roślin Sadowniczych objął „Hortpress” – wydawca czasopism „Sad Nowoczesny” i „Owoce, Warzywa, Kwiaty”.

     

 Powrót do listy aktualnosci: 2010