Aktualności i Ważne Wydarzenia


Wrzesień
  Pracownia Badania Skażeń i Pozostałości Pestycydów kierowana przez Pana dr Artura Miszczaka brała udział w międzynarodowych badaniach biegłości laboratoriów badających żywność w zakresie analizy pozostałości pestycydów.
Pracownia uzyskała najlepsze wyniki spośród 129 laboratoriów z 28 krajów uczestniczących w ramach projektu FAPAS i jest tym samym w pełni reprezentatywna dla laboratoriów o podobnym profilu, działających w Unii Europejskiej i na świecie.Powrót do listy aktualnosci: 2004